Lãi suất ngân hàng Bắc Á điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4/2022

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 5/4. ngân hàng Bắc Á vừa công bố biểu lãi suất mới nhất được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn. Hiện tại, phạm vi lãi suất vẫn được triển khai trong khoảng 3,8%/năm - 6,8%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Bắc Á áp dụng cho khách hàng cá nhân

Trong tháng mới, Ngân hàng hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã điều chỉnh lãi suất tăng tại một số kỳ hạn. 

 Ngân hàng hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank)

Qua khảo sát, các khoản tiền có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng vẫn được duy trì ổn định ở mức 3,8%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Bắc Á được điều chỉnh tăng 0,1%/năm tại hai kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng. Khách hàng khi gửi tiền tại hai kỳ hạn này sẽ được hưởng lãi suất ở mức 6,2%/năm. 

Tại kỳ hạn 8 - 9 tháng, lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh lên 6,2%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm. 

Các khoản tiền có kỳ hạn 10 - 11 tháng cũng tăng thêm 0,1%/năm lên mức 6,3%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng Bắc Á điều chỉnh lãi suất tiền gửi thêm 0,1%/năm, hiện đang được ấn định ở mức 6,6%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn tứ 13 tháng đến 18 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung là 6,7%/năm. Trong đó, kỳ hạn 13 tháng đã được tăng thêm 0,1%/năm. 

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn dài hơn từ 24 tháng đến 36 tháng vẫn tiếp tục duy trì ổn định là 6,8%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng Bắc Á trong thời điểm này. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền với những kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần hoặc không kỳ hạn thì chỉ được hưởng lãi suất huy động vốn là 0,2%/năm. 

Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kỳ, Bac A Bank vẫn tiếp tục triển khai thêm hai hình thức khác là nhận lãi hàng tháng và nhận lãi hàng quý. Trong đó, nhận lãi hàng tháng đang được ngân hàng áp dụng khung lãi suất cao hơn so với tháng trước khoảng 3,7%/năm - 6,6%/năm và hình thức nhận lãi hàng quý được huy động lãi suất từ 5,95%/năm đến 6,65%/năm (tăng tại nhiều kỳ hạn).

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 22/3/2022

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

0.20

01 tuần

-

-

0.20

02 tuần

-

-

0.20

03 tuần

-

-

0.20

01 tháng

-

-

3.80

02 tháng

3.70

-

3.80

03 tháng

3.70

-

3.80

04 tháng

3.70

-

3.80

05 tháng

3.70

-

3.80

06 tháng

5.90

5.95

6.10

07 tháng

5.90

-

6.10

08 tháng

6.00

-

6.20

09 tháng

6.00

6.05

6.20

10 tháng

6.10

-

6.30

11 tháng

6.10

-

6.30

12 tháng

6.40

6.45

6.60

13 tháng

6.50

-

6.70

15 tháng

6.50

6.55

6.70

18 tháng

6.50

6.55

6.70

24 tháng

6.60

6.65

6.80

36 tháng

6.60

6.65

6.80

Nguồn: Bac A Bank

chọn
TP HCM đề nghị các huyện không đề xuất lên quận, thành phố
Khi các địa phương đủ tiêu chuẩn lên quận, thành phố theo quy định, TP HCM sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình đơn vị hành chính đô thị phù hợp.