Biểu lãi suất ngân hàng Sacombank ổn định trong tháng 4/2022

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 5/4, ngân hàng Sacombank vẫn duy trì biểu lãi suất ổn định của hồi tháng 3. Lãi suất huy động vốn hiện đang được triển khai từ 3,3%/năm đến 6,3%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống

Bước sang tháng 4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vẫn duy trì ổn định bảng lãi suất cho khách hàng cá nhân từ 3,3%/năm đến 6,3%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Cụ thể, khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng lãi suất ngân hàng Sacombank lần lượt là 3,3%/năm và 3,4%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 - 5 tháng được ấn định lãi suất huy động vốn trong khoảng 3,6%/năm - 3,7%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 - 7 tháng, ngân hàng Sacombank vẫn duy trì lãi suất ổn định tương ứng là 4,6%/năm và 4,65%/năm. Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 8 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng chung lãi suất là 4,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm. Tại hai kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng đang được hưởng chung lãi suất là 6%/năm (trong đó, đối với kỳ hạn 13 tháng, mức lãi suất này được áp dụng cho hạn mức tối thiểu là 100 tỷ đồng).

Những hạn mức dài hơn là 18 tháng và 24 tháng, ngân hàng Sacombank niêm yết lãi suất huy động vốn lần lượt là 6,1%/năm và 6,2%/năm. 

Hiện tại, mức lãi suất cao nhất đang được triển khai cho hình thức gửi truyền thống là 6,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng. 

Nếu khách hàng khi có nhu cầu tái tục tài khoản tiết kiệm với số dư dưới 100 tỷ đồng/tài khoản thì ngân hàng Sacombank sẽ dựa theo mức lãi suất cuối kỳ của kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất áp dụng cho các hình thức nhận lãi khác cũng được quy đổi tương ứng dựa theo hình thức nhận lãi cuối kỳ.

 Nguồn: Sacombank

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online

Cũng trong tháng này, hình thức gửi tiết kiệm online không có thay đổi mới nào trong biểu lãi suất. Khung lãi suất vẫn được triển khai trong khoảng 3,6%/năm - 6,8%/năm, được áp dụng tương ứng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng lần lượt là 3,6%/năm và 3,9%/năm. Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng vẫn được ấn định lãi suất là 4%/năm. 

Tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất tiền gửi được triển khai trong khoảng 5,1%/năm - 5,2%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất vẫn ổn định tại mức 6,2%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, ngân hàng Sacombank tiếp tục triển khai lãi suất huy động vốn là 6,5%/năm. 

Tại kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cho các khoản tiền gửi vẫn được ấn định ở mức 6,7%/năm, cho tất cả các hạn mức tiền gửi. 

Theo khảo sát, ngân hàng Sacombank hiện đang triển khai mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Mức lãi suất ngân hàngcao nhất của ngân hàng Sacombank hiện nay là 6,8%/năm được áp dụng riêng cho tiền gửi online có kỳ hạn 36 tháng. 

 Nguồn: Sacombank

chọn