Biểu lãi suất ngân hàng VPBank không đổi trong tháng 4/2022

Trong tháng 4, Ngân hàng VPBank vẫn triển khai khung lãi suất ổn định so với hồi tháng 3. Phạm vi lãi suất tiền gửi cho hình thức gửi truyền thống tiếp tục được triển khai từ 3,2%/năm đến 6,4%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Bước sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vẫn duy trì ổn định khung lãi suất cho hình thức gửi tại quầy, áp dụng cho khách hàng cá nhân. 

 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Nguồn: VPBank)

Trong đó, lãi suất tiết kiệm được niêm yết cho từng hạn mức tiền gửi riêng biệt. Ngân hàng VPBank vẫn triển khai các hạn mức tiền gửi như sau: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, từ 50 tỷ đồng trở lên.   

Cụ thể, đối với kỳ hạn từ 1 tháng, ngân hàng VPBank hiện đang niêm yết lãi suất trong khoảng 3,2%/năm - 3,9%/năm, tương ứng với từng hạn mức cụ thể. 

Tại kỳ hạn 2 tháng đến 5 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất từ 2,55%/năm đến 4%/năm. Trong đó, với hạn mức từ 10 tỷ trở lên, lãi suất ngân hàng VPBank được niêm yết cùng mức 4%/năm. 

Những khoản tiền có hạn mức từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng ở kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được áp dụng lãi suất là 5,6%/năm. Cùng kỳ hạn trên, các khoản tiết kiệm từ 50 tỷ đồng trở lên sẽ có chung lãi suất là 5,8%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng 5,6%/năm - 6,4%/năm. Trong đó, mức lãi suất cao nhất cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thông là 6,4%/năm được áp dụng với hạn mức tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Tại các kỳ hạn dài hơn 13 - 36 tháng, các khoản tiết kiệm sẽ được áp dụng lãi suất tiền gửi từ 5,1%/năm đến 6,1%/năm cho từng hạn mức cụ thể. 

Nếu khách hàng khi gửi tiền trong thời gian ngắn hạn chỉ khoảng 1 - 3 tuần thì vẫn sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm cho tất cả những hạn mức tiền gửi. 

 

 Nguồn: VPBank

 

 

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho tiền gửi online

Tương tự, ngân hàng VPBank cũng không có thay đổi mới cho khung lãi suất của hình thức gửi online. 

Biểu lãi suất ngân hàng tiếp tục được triển khai trong khoảng 3,5%/năm - 6,7%/năm, được áp dụng cho các kỳ hạn tương ứng từ 1 tháng đến 36 tháng. So với hình thức gửi truyền thống thì hình thức gửi online sẽ được triển khai với mức lãi suất cao hơn tại nhiều kỳ hạn. 

Tại thời điểm khảo sát, ngân hàng VPBank đang triển khai ngưỡng lãi suất cao nhất là 6,7%/năm tại kỳ hạn 36 tháng, với điều kiện hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên.

 

 Nguồn: VPBank

 

 

chọn