Lãi suất ngân hàng Vietcombank cao nhất trong tháng 4/2022 là 5,6%/năm

Trong tháng 4, phạm vi lãi suất huy động vốn của ngân hàng Vietcombank vẫn được triển khai ổn định từ 3%/năm đến 5,5%/năm. Lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 4/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục triển khai lãi suất tiết kiệm không đổi so với tháng trước. Phạm vi lãi suất vẫn duy trì ổn định trong khoảng 3%/năm - 5,5%/năm, áp dụng tương ứng cho các kỳ hạn từ 1 tháng cho đến 60 tháng.

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Nguồn: Vietcombank)

Tại kỳ hạn 1 - 2 tháng, các khoản tiền gửi đều được ấn định lãi suất huy động vốn chung mức là 3%/năm. Khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 3,3%/năm. 

Mức lãi suất ngân hàng được triển khai cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng đều được ấn chung một mức lãi suất là 4%/năm. 

Tại kỳ hạn 12 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao nhất là 5,5%/năm. 

Đối với những kỳ hạn dài hơn từ 24 tháng đến 60 tháng, lãi suất huy động vốn vẫn được duy trì ổn định là 5,3%/năm. 

Những khoản tiền gửi có kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày vẫn được ngân hàng Vietcombank duy trì ở mức là 0,2%/năm. Lãi suất cho tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục được duy trì ở mức 0,1%/năm.  

Kỳ hạn

VND

Tiết kiệm

Không kỳ hạn

0,1%

7 ngày

0,2%

14 ngày

0,2%

1 tháng

3%

2 tháng

3%

3 tháng

3,3%

6 tháng

4%

9 tháng

4%

12 tháng

5,5%

24 tháng

5,3%

36 tháng

5,3%

48 tháng

5,3%

60 tháng

5,3%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng tổ chức

Bước sang tháng mới, ngân hàng Vietcombank không có thay đổi mới trong biểu lãi suất tiền gửi. Khung lãi suất tiếp tục được triển khai từ 2,9%/năm đến 4,6%/năm, lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. 

Cụ thể, tại các kỳ hạn 1 - 2 tháng, lãi suất huy động vốn được triển khai chung mức 2,9%/năm. Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất ổn định là 3,2%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng, lãi suất ngân hàng Vietcombank được áp dụng ở mức 3,7%/năm. Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 4,6%/năm. 

Đối với những kỳ hạn dài hơn từ 24 tháng đến 60 tháng, lãi suất vẫn được duy trì ổn định là 4,4%/năm. 

Ngân hàng Vietcombank huy động lãi suất cho các khoản tiền không kỳ hạn áp dụng cho khách hàng tổ chức vẫn được niêm yết ở mức 0,2%/năm.

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn

0,2%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

2,9%

2 tháng

2,9%

3 tháng

3,2%

6 tháng

3,7%

9 tháng

3,7%

12 tháng

4,6%

24 tháng

4,4%

36 tháng

4,4%

48 tháng

4,4%

60 tháng

4,4%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Lãi suất được áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank không đổi so với tháng trước, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng. Biểu lãi suất được triển khai từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm. 

Mức lãi suất ngân hàng cho tiền gửi trực tuyến cao nhất trong tháng này là 5,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. 

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày

0,2%

1 tháng

3,1%

3 tháng

3,5%

6 tháng

4,1%

9 tháng

4,1%

12 tháng

5,6%

24 tháng

5,4%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày)

0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên)

0,1%

Nguồn: Vietcombank

chọn
KBSV: Dự án Gem Riverside có thể đem về cho Đất Xanh khoảng 20.000 tỷ đồng doanh thu
Theo dự báo của KBSV, dự án Gem Riverside của Đất Xanh (dự kiến mở bán trong quý IV) có thể đạt tổng doanh thu khoảng 20.000 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu bàn giao trong năm 2024.