Lãi suất ngân hàng OceanBank duy trì ổn định trong tháng 4/2022

Theo khảo sát mới nhất tại ngân hàng OceanBank, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đồng loạt được giữ nguyên trong tháng này, với mức cao nhất là 6,6%/năm.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục duy trì khung lãi suất tiền gửi 3,6 - 6,6%/năm cho khách hàng cá nhân lựa chọn phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. Khung lãi suất này được áp dụng cho các khoản tiền gửi tại quầy và thông qua kênh online.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm dành cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng tiếp tục ổn định ở mức 3,6%/năm. Ba kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng được ngân hàng ấn định cùng tại mức lãi suất 3,7%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 6%/năm.

Kế đến, kỳ hạn 7 tháng và 8 - 9 tháng lần lượt có lãi suất không đổi là 5,6%/năm và 5,7%/năm. Nhỉnh hơn là hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng với mức lãi suất tương ứng là 5,8%/năm và 5,9%/năm.

Nguồn: OceanBank

Tương tự, các kỳ hạn tiếp theo cũng có lãi suất ngân hàng không đổi trong tháng này, cụ thể như sau: 6,55%/năm (12 tháng); 6,4%/năm (13 tháng); 6,25%/năm (15 tháng); và 6,6%/năm (18 tháng, 24 tháng, 36 tháng).

Ngoài các kỳ hạn nêu trên, khách hàng có nhu cầu gửi tiền không kỳ hạn hoặc từ 1 tuần đến 3 tuần tại OceanBank sẽ nhận lãi suất không đổi khá thấp, hiện ở mức 0,2%/năm.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kì

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,20

0,20

1 tuần

0,20

0,20

2 tuần

0,20

0,20

3 tuần

0,20

0,20

01 tháng

3,60

3,60

02 tháng

3,60

3,60

03 tháng

3,70

3,70

04 tháng

3,70

3,70

05 tháng

3,70

3,70

06 tháng

6,00

6,00

07 tháng

5,60

5,60

08 tháng

5,70

5,70

09 tháng

5,70

5,70

10 tháng

5,80

5,80

11 tháng

5,90

5,90

12 tháng

6,55

6,55

13 tháng

6,40

6,40

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,60

6,60

24 tháng

6,60

6,60

36 tháng

6,60

6,60

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Tương tự như khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp cũng sẽ nhận lãi suất ngân hàng OceanBank ổn định trong tháng này, cụ thể là vào khoảng 2,8 - 4,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Trong đó, mức cao nhất là 4,6%/năm được niêm yết cho hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

Xét đến các phương thức lĩnh lãi khác, OceanBank cũng không có bất kỳ điều chỉnh nào mới trong tháng này. Hiện tại, phương thức lĩnh lãi đầu kỳ đang được triển khai với khung lãi suất 2,72 - 4,39%/năm, lĩnh lãi hàng tháng với 2,79 - 4,5%/năm và lĩnh lãi hàng quý với 4,42 - 4,52%/năm.

Trường hợp doanh nghiệp muốn gửi tiền Over Night hoặc trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, ngân hàng hiện quy định khoảng lãi suất 0,1 - 0,15%/năm và chỉ áp dụng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,10

 

 

 

Over Night

0,10

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,80

2,72

 

 

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank

chọn