Lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất tháng 4/2022 là 5,6%/năm

Bước sang tháng mới, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank tiếp tục là 5,6%/năm. Với khách hàng cá nhân, biểu lãi suất tiếp tục được giữ ổn định trong khoảng 3,1%/năm - 5.6%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Trong tháng này, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vẫn triển khai phạm vi lãi suất không đổi cho khách hàng cá nhân từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, lãi suất ngân hàng VietinBank được áp dụng ổn định là 3,1%/năm. Khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn 3 tháng - dưới 6 tháng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 3,4%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, ngân hàng VietinBank vẫn niêm yết lãi suất ở mức 4%/năm. Đối với những kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, mức lãi suất được áp dụng ở thời điểm hiện tại là 5,6%/năm, cao nhất tại ngân hàng VietinBank trong lúc này. 

Nếu khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất tiền gửi vẫn đang được duy trì ở mức chỉ 0,1%/năm. Nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng thì sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4

12 tháng

5,6

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,6

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,6

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

36 tháng

5,6

Trên 36 tháng

5,6

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 4/4, ngân hàng VietinBank cũng không có bất cứ thay đổi mới nào về khung lãi suất được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp. Phạm vi lãi suất vẫn được duy trì ổn định trong khoảng 3%/năm - 4,9%/năm, lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Trong đó, lãi suất tiết kiệm được ấn định cho những khoản tiết kiệm với kỳ hạn 1 tháng - dưới 3 tháng là 3%/năm. Khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất ở mức 3,3%/năm. 

Các khoản tiền gửi với kỳ hạn 6 tháng - dưới 12 tháng vẫn được duy trì ổn định chung mức là 3,7%/năm. Đối với những kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng trở lên, VietinBank hiện đang áp dụng mức lãi suất ngân hàng cao nhất cho khách hàng doanh nghiệp là 4,9%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì lãi suất được hưởng vẫn ổn định ở mức 3,7%/năm. Hiện tại, lãi suất tiết kiệm cao nhất được ghi nhận cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp là 4,9%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Lãi suất huy động vốn dành cho các khoản tiền gửi dưới 1 tháng và không kỳ hạn vẫn sẽ tiếp tục được duy trì ở mức chỉ 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,7

12 tháng

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,9

36 tháng

4,9

Trên 36 tháng

4,9

Nguồn: Vietinbank

chọn