Cập nhật lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) tháng 5/2022

Khảo sát gần đây cho thấy, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) đang dao động trong khoảng 3,8 - 7%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trong kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy và doanh nghiệp

Theo ghi nhận mới nhất trong tháng 5/2022, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) vẫn giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân đã phát hành trước đó. Cụ thể, các kỳ hạn 1 - 36 tháng hiện có lãi suất trong khoảng 3,8 - 7%/năm.

Cụ thể, ba kỳ hạn đầu, gồm 1 tháng và 2 tháng, có chung mức lãi suất tiết kiệm là 3,8%/năm. Các kỳ hạn còn lại đều được ngân hàng huy động với mức lãi suất trên 5%/năm.

Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng đang được ấn định với lãi suất lần lượt là 5,7%/năm và 5,9%/năm. Tiếp đó là kỳ hạn 12 tháng với mức lãi suất 6,3%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 6,6%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 6,7%/năm.

Ở thời điểm hiện tại, lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga cao nhất là 7%/năm, được niêm yết cho hai kỳ hạn dài nhất, gồm 24 tháng và 36 tháng.

Trường hợp chọn gửi tiền không kỳ hạn hoặc trong 1 - 3 tuần, khách hàng sẽ cùng được nhận mức lãi suất không đổi là 0,2%/năm.

Nguồn: VRB

Xét đến phân khúc khách hàng doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng trong tháng 5 này cũng ổn định trong khoảng 3,8 - 6,9%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Tương tự như biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân, các kỳ hạn 1 - 3 tháng cũng được ngân hàng triển khai với mức lãi suất 3,8%/năm.

Trong khi đó, lãi suất được huy động cho các kỳ hạn còn lại hiện thấp hơn 0,1 điểm % so với mức lãi suất dành cho khách hàng cá nhân.

Cụ thể như sau: 5,6%/năm (kỳ hạn 6 tháng), 5,8 %/năm (kỳ hạn 9 tháng), 6,2%/năm (kỳ hạn 12 tháng), 6,3%/năm (kỳ hạn 13 tháng), 6,5%/năm (kỳ hạn 15 tháng), 6,6%/năm (kỳ hạn 18 tháng) và 6,9 (kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng).

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

0,2

0,2

01 tuần/week

0,2

0,2

02 tuần/week

0,2

0,2

03 tuần/week

0,2

0,2

01 tháng/month

3,8

3,8

02 tháng/month

3,8

3,8

03 tháng/month

3,8

3,8

06 tháng/month

5,7

5,6

09 tháng/month

5,9

5,8

12 tháng/month

6,3

6,2

13 tháng/month

6,4

6,3

15 tháng/month

6,6

6,5

18 tháng/month

6,7

6,6

24 tháng/month

7

6,9

36 tháng/month

7

6,9

Nguồn: VRB

chọn