Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 5/2022

Khảo sát vào ngày 10/5, Ngân hàng Bảo Việt vẫn duy trì khung lãi suất tiền gửi ổn định từ 3,35%/năm đến 6,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng Bảo Việt áp dụng trong tháng 5/2022

Phạm vi lãi suất huy động vốn của Ngân hàng Bảo Việt (BAOVIET Bank) trong tháng 5 không ghi nhận thay đổi mới, tiếp tục duy trì trong khoảng 3,35%/năm - 6,5%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng Bảo Việt (Nguồn: BAOVIET Bank)

Trong đó, tại kỳ hạn 1 tháng, lãi suất ngân hàng Bảo Việt vẫn được niêm yết ổn định ở mức 3,35%/năm. Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất tương ứng từ 3,4%/năm đến 3,55%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng hiện đang được ấn định lãi suất là 5,9%/năm. Mức lãi suất 5,75%/năm được áp dụng chung cho kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng. 

Đối với kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng, ngân hàng Bảo Việt duy trì lãi suất tiền gửi chung mức 5,8%/năm. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng sẽ được ấn định lãi suất không đổi là 6,35%/năm. 

Đối với các kỳ hạn dài hơn từ 13 tháng đến 36 tháng, lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi là 6,5%/năm.

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền với kỳ hạn ngắn từ 7 ngày đến 14 ngày hoặc không kỳ hạn thì lãi suất ngân hàng được áp dụng chung ở mức 0,2%/năm. 

Khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm các hình thức lĩnh lãi linh hoạt khác của ngân hàng Bảo Việt như: lĩnh lãi hàng quý (5,7%/năm đến 6,36%/năm); lĩnh lãi hàng tháng (3,39%/năm đến 6,37%/năm); lĩnh lãi trước (3,34%/năm đến 6,07%/năm).

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt dành cho khách hàng cá nhân tháng 5/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

Không kỳ hạn

 

0,2

 

 

7 ngày

 

0,2

 

 

14 ngày

 

0,2

 

 

21 ngày

 

0,2

 

 

1 tháng

3,34

3,35

 

 

2 tháng

3,38

3,4

3,39

 

3 tháng

3,42

3,45

3,44

 

4 tháng

3,46

3,5

3,48

 

5 tháng

3,49

3,55

3,52

 

6 tháng

5,59

5,9

5,68

5,7

7 tháng

5,56

5,75

5,67

 

8 tháng

5,54

5,75

5,65

 

9 tháng

5,56

5,8

5,69

5,71

10 tháng

5,53

5,8

5,67

 

11 tháng

5,51

5,8

5,66

 

12 tháng

5,88

6,35

6,16

6,19

13 tháng

6,07

6,5

6,37

 

15 tháng

6,01

6,5

6,33

6,36

18 tháng

5,92

6,5

6,27

6,3

24 tháng

5,75

6,5

6,21

6,24

36 tháng

5,43

6,5

6,03

6,06

Nguồn: BaoViet Bank.

Bên cạnh đó, đối với gói sản phẩm tiết kiệm EZ-Saving, lãi suất tiết kiệm được niêm yết cũng ổn định so với hồi tháng 4. Phạm vi lãi suất huy động vốn từ 3,55%/năm đến 6,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Đối với các khoản tiền gửi với kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần vẫn sẽ chỉ được áp dụng lãi suất không đổi là 0,2%/năm. Lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng Bảo Việt là 6,7%/năm, được áp dụng tại các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng. 

Ngân hàng Bảo Việt vẫn tiếp tục triển khai nhiều gói sản phẩm như tiết kiệm tiết kiệm khác như Gom lộc phát tài tại quầy, tiết kiệm gửi góp chắp cánh tương tai,.…

Lãi suất Tiết kiệm EZ-Saving mới nhất tháng 5/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

7 ngày

0,2

 

 

14 ngày

0,2

 

 

21 ngày

0,2

 

 

1 tháng

3.55

 

 

2 tháng

3.6

3.59

 

3 tháng

3.65

3.63

 

4 tháng

3.7

3.68

 

5 tháng

3.75

3.72

 

6 tháng

6.1

6.02

6.05

7 tháng

5.95

5.86

 

8 tháng

5.95

5.85

 

9 tháng

6

5.88

5.91

10 tháng

6

5.87

 

11 tháng

6

5.85

 

12 tháng

6.55

6.44

6.48

13 tháng

6.7

6.56

 

15 tháng

6.7

6.52

6.55

18 tháng

6.7

6.46

6.49

24 tháng

6.7

6.39

6.42

36 tháng

6.7

6.2

6.23

Nguồn: BaoViet Bank.

chọn
Công ty con Hòa Phát muốn làm dự án khu nhà ở hơn 4.800 tỷ đồng cho người thu nhập thấp
CTCP Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ, công ty con của Tập đoàn Hòa Phát là nhà đầu tư duy nhất tham gia đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho người thu nhập thấp KCN Yên Mỹ II tại Hưng Yên. Dự án có quy mô gần 31 ha, sơ bộ chi phí đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng.