Lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 5/2022 tăng tại một số kỳ hạn

Theo ghi nhận mới nhất, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Indovina Bank đã có biến động tại một số kỳ hạn, song khung lãi suất dành cho khách hàng cá nhân vẫn dao động trong khoảng 3,5 - 5,9%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 6/2022

Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank áp dụng với tiền gửi VND

Trong lần điều chỉnh gần đây, Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) đã thực hiện tăng biểu lãi suất tiền gửi đối với một số kỳ hạn. Hiện tại, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên đang có mức lãi suất cuối kỳ trong khoảng 3,5 - 5,9%/năm.

Theo đó, lãi suất của các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng cùng tăng 0,2 điểm %, lần lượt lên mức 3,5%/năm, 3,6%/năm và 3,8%/năm. Cùng tăng 0,2 điểm % còn có kỳ hạn 6 tháng với mức lãi suất ngân hàng là 4,8%/năm.

Đối với kỳ hạn 9 tháng, Indovina Bank đã điều chỉnh tăng nhẹ 0,1 điểm % lãi suất trong tháng này. Hiện tại, lãi suất áp dụng cho kỳ hạn này đang ở mức 4,9%/năm.

Trong khi đó, ngân hàng giữ nguyên lãi suất niêm yết cho các kỳ hạn từ 9 tháng trở lên, cụ thể: 5,7%/năm (12 tháng), 5,8%/năm (13 tháng) và 5,9%/năm (18 tháng và từ 24 tháng trở lên).

Nếu có nhu cầu lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng sẽ được hưởng khung lãi suất tiết kiệm trong khoảng 3,59 - 5,67%/năm, kỳ hạn từ 2 tháng trở lên. Trong đó, lãi suất của các kỳ hạn 2 - 9 tháng tăng 0,1 - 0,2 điểm % so với tháng trước. 

Nguồn: Indovina Bank

Xét đến khách hàng doanh nghiệp, lãi suất cũng có biến động nhẹ trong tháng này, hiện dao động trong khoảng 3,2 - 5,5%/năm.

Theo đó, lãi suất được quy định cho các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng cùng tăng 0,2 điểm %, lần lượt lên mức 3,2%/năm, 3,3%/năm, 3,6%/năm, 4,4%/năm và 4,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng Indovina Bank áp dụng cho các kỳ hạn còn lại ổn định trong tháng này, gồm: 12 tháng (5,3%/năm), 13 tháng (5,4%/năm), 18 tháng và từ 24 tháng trở lên (5,5%/năm).

Khách hàng doanh nghiệp lựa chọn phương thức lĩnh lãi hàng tháng sẽ nhận lãi suất dao động trong khoảng 3,3 - 5,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 2 tháng trở lên. Trong đó, các kỳ hạn 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng có lãi suất tăng 0,19 - 0,2 điểm %.

 

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

Số tiền tối thiểu

5.000.000

5.000.000

Tiền gửi thanh toán (%/năm)

0,2

0,2

Tiền gửi kỳ hạn (%/năm)

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

1 Tuần

0,2

 

0,2

 

2 Tuần

0,2

 

0,2

 

3 Tuần

0,2

 

0,2

 

1 Tháng

3,2

 

3,5

 

2 Tháng

3,3

3,3

3,6

3,59

3 Tháng

3,6

3,59

3,8

3,79

6 Tháng

4,4

4,36

4,8

4,75

9 Tháng

4,5

4,43

4,9

4,82

12 Tháng

5,3

5,18

5,7

5,56

13 Tháng

5,4

5,26

5,8

5,64

18 Tháng

5,5

5,3

5,9

5,67

>= 24 Tháng

5,5

5,23

5,9

5,59

Nguồn: Indovina Bank

Ngoài ra, Indovina Bank cũng đưa ra mức lãi suất là 0,2%/năm dành cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu gửi tiền từ 1 tuần đến 3 tuần, chỉ áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Để mở tài khoản tiết kiệm, ngân hàng yêu cầu số tiền tối thiểu đối với cả hai đối tượng khách hàng là 5 triệu đồng. Biểu lãi suất trên được áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi trên 10 tỷ đồng sẽ được áp dụng lãi suất thương lượng phù hợp với quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

chọn
TP HCM đề nghị các huyện không đề xuất lên quận, thành phố
Khi các địa phương đủ tiêu chuẩn lên quận, thành phố theo quy định, TP HCM sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình đơn vị hành chính đô thị phù hợp.