Lãi suất ngân hàng GPBank tháng 5/2022 tăng tại nhiều kỳ hạn

Ngày 6/5, ngân hàng GPBank đã có động thái niêm yết biểu lãi suất tiền gửi mới sau một tháng không thực hiện điều chỉnh. So với lần phát hành trước, lãi suất ở nhiều kỳ hạn tăng nhẹ 0,4 điểm % trong tháng này.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng GPBank tháng 6/2022

Lãi suất ngân hàng GPBank đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Bước sang tháng mới, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) đã thực hiện điều chỉnh lãi suất tại nhiều kỳ hạn. Hiện tại, khung lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 4 - 6,15%/năm.

Cụ thể, các kỳ hạn 1 - 5 tháng cùng có lãi suất tiền gửi không đổi ở mức 4%/năm. Kể từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất đồng loạt tăng 0,4 điểm % trong tháng này.

Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đang được huy động với lãi suất là 5,85%/năm, kỳ hạn 7 - 8 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,95%/năm.

Sau biến động, lãi suất tiết kiệm được quy định cho kỳ hạn 13 tháng đang ở mức 6,15%/năm. Các kỳ hạn còn lại, gồm 12 tháng và 15 - 36 tháng, được ấn định cùng tại mức 6,05%/năm.

Nguồn: GPBank

Tương tự, các phương thức lĩnh lãi khác cũng ghi nhận lãi suất ngân hàng tăng 0,29 - 0,4 điểm % so với tháng trước tại các kỳ hạn 6 tháng đến 36 tháng.

Khung lãi suất sau khi được điều chỉnh cụ thể như sau: lĩnh lãi đầu kỳ (3,93 - 5,77%/năm), lĩnh lãi 1 tháng (3,97 - 5,97%/năm), lĩnh lãi 3 tháng (5,6 - 5,92%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (5,64 - 5,96%/năm) và 12 tháng (5,71 - 5,87%/năm).

Các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tuần, 1 - 3 tuần và không kỳ hạn tại GPBank sẽ được nhận mức lãi suất không đổi là 0,2%/năm trong tháng này, chỉ áp dụng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn

Trả lãi

Đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

KKH

-

-

-

-

-

0,2

Dưới 1 tuần

-

-

-

-

-

0,2

1 tuần

-

-

-

-

-

0,2

2 tuần

-

-

-

-

-

0,2

3 tuần

-

-

-

-

-

0,2

1 tháng

3,99

-

-

-

-

4

2 tháng

3,97

3,99

-

-

-

4

3 tháng

3,96

3,99

-

-

-

4

4 tháng

3,95

3,98

-

-

-

4

5 tháng

3,93

3,97

-

-

-

4

6 tháng

5,68

5,78

5,81

-

-

5,85

7 tháng

5,7

5,81

-

-

-

5,9

8 tháng

5,68

5,8

-

-

-

5,9

9 tháng

5,7

5,84

5,86

-

-

5,95

12 tháng

5,7

5,89

5,92

5,96

-

6,05

13 tháng

5,77

5,97

-

-

-

6,15

15 tháng

5,62

5,85

5,87

-

-

6,05

18 tháng

5,55

5,81

5,83

5,88

-

6,05

24 tháng

5,4

5,72

5,75

5,79

5,87

6,05

36 tháng

5,12

5,57

5,6

5,64

5,71

6,05

Nguồn: GPBank

Lãi suất tiền gửi ngân hàng GPBank áp dụng với khoản tiết kiệm từ 3 tỷ đồng trở lên

Tương tự như biểu lãi suất thông thường, lãi suất ngân hàng GPBank áp dụng với khoản tiết kiệm từ 3 tỷ đồng trở lên cũng tăng 0,4 điểm % lên khoảng 6,1 - 6,4%/năm, được quy định cho kỳ hạn 6 - 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với phương thức lĩnh lãi đầu kỳ, khách hàng sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 5,91 - 5,99%/năm, tăng 0,36 - 0,38 điểm % so với tháng trước.

Tương tự, phương thức lĩnh lãi định kỳ cũng có lãi suất tăng 0,37 - 0,39 điểm %, hiện dao động trong khoảng 6,02 - 6,2%/năm. Trong phương thức lĩnh lãi đầu kỳ, khách hàng có thể chọn kỳ hạn lĩnh 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng.

Có thể thấy, các khung lãi suất vừa nêu cao hơn khoảng 0,22 - 0,25%/năm so với lãi suất tương ứng được niêm yết tại kỳ hạn 6 - 13 tháng của biểu lãi suất thông thường.

Số dư

Kỳ hạn

Trả lãi đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

Từ 3 tỷ đồng trở lên

6 tháng

5,92

6,02

6,05

-

6,1

7 tháng

5,94

6,06

-

-

6,15

8 tháng

5,91

6,04

-

-

6,15

9 tháng

5,92

6,08

6,11

-

6,2

12 tháng

5,93

6,13

6,16

6,2

6,3

13 tháng

5,99

6,2

-

-

6,4

Nguồn: GPBank

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.