Lãi suất ngân hàng VIB tháng 5/2022 cao nhất 6,2%/năm

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 6/5, lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân vẫn được duy trì ổn định từ 3,3%/năm đến 6,2%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân

Trong tháng 5, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) tiếp tục niêm yết khung lãi suất từ 3,3%/năm đến 6,2%/năm dành cho khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ. Các hạn mức tiền gửi vẫn được triển khai cụ thể như sau: 10 triệu - dưới 300 triệu đồng; 300 triệu - dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên. 

 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (Nguồn: VIB)

Trong đó, những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng vẫn được niêm yết trong khoảng 3,3%/năm - 3,5%/năm, áp dụng cho hạn mức từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Cùng kỳ hạn trên, khách hàng khi gửi tiền có hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng VIB trong khoảng 3,4%/năm - 3,6%/năm. 

Tại kỳ hạn 6 - 11 tháng, những khoản tiết kiệm có hạn mức 10 - 300 triệu đồng được triển khai lãi suất huy động vốn ổn định là 5%/năm. Đối với hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên, lãi suất tiền gửi được ấn định chung mức 5,1%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền có hạn mức trên 5 tỷ đồng hoặc các khoản tiền gửi tự động gia hạn và được gửi trước ngày 11/10/2016 có kỳ hạn 12 - 13 tháng vẫn sẽ được áp dụng lãi suất ở mức cao nhất là 6,2%/năm.

Các khoản tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 300 triệu đồng có kỳ hạn dài hơn 15 tháng và 18 tháng được niêm yết lãi suất huy động vốn lần lượt là 5,6%/năm và 5,7%/năm. Cùng kỳ hạn, các hạn mức tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên tiếp tục được triển khai trong khoảng 5,7%/năm - 5,8%/năm. 

Khách hàng có khoản tiền gửi với hạn mức từ 10 triệu đến dưới 300 triệu đồng sẽ được hưởng lãi suất 5,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. Đối với hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên vẫn được ấn định lãi suất là 5,9%/năm. 

Nếu khách hàng gửi tiền với kỳ hạn gửi dưới 1 tháng, lãi suất vẫn sẽ được ngân hàng giữ nguyên không đổi là 0,2%/năm. Trong trường hợp, khách hàng muốn tất toán những khoản tiết kiệm trước thời hạn thì lãi suất không kỳ hạn được áp dụng là 0,1%/năm. 

Kỳ hạn (tháng)

Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,3%

3,4%

3,4%

6 tháng

5%

5,1%

5,1%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,4%

3,5%

3,5%

3, 4, 5 tháng

3,5%

3,6%

3,6%

7 tháng

5%

5,1%

5,1%

8 tháng

5%

5,1%

5,1%

9 tháng

5%

5,1%

5,1%

10 tháng

5%

5,1%

5,1%

11 tháng

5%

5,1%

5,1%

12, 13 tháng

6,2%

6,2%

6,2%

15 tháng

5,6%

5,7%

5,7%

18 tháng

5,7%

5,8%

5,8%

24 tháng

5,8%

5,9%

5,9%

36 tháng

5,8%

5,9%

5,9%

Nguồn: VIB

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho tiền gửi online

Bước sang tháng mới, phạm vi lãi suất ngân hàng áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online tiếp tục ổn định. Hạn mức tiền gửi vẫn được chia ra cụ thể như sau: Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên.

Ngân hàng VIB tiếp tục triển khai lãi suất tiết kiệm từ 3,4%/năm đến 5,9%/năm. Hình thức gửi tiết kiệm online có lãi suất cao hơn hình thức gửi tại quầy ở nhiều kỳ hạn nhất định. 

 

Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,4%

3,5%

3,5%

6 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,5%

3,6%

3,6%

3, 4, 5 tháng

3,6%

3,7%

3,7%

7 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

8 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

9 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

10 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

11 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

15 tháng

5,6%

5,7%

5,7%

18 tháng

5,7%

5,8%

5,8%

24 tháng

5,8%

5,9%

5,9%

36 tháng

5,8%

5,9%

5,9%

Nguồn: VIB

Hiện tại, 6,2%/năm đang là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận ở ngân hàng VIB, áp dụng riêng cho hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng đối với tất cả các hạn mức tiền gửi.

chọn
Đ&#224; Nẵng ph&#225;t triển đ&#244; thị mới về ph&#237;a t&#226;y v&#224; t&#226;y bắc, huyện H&#242;a Vang sẽ l&#234;n thị x&#227; với tốc độ đ&#244; thị h&#243;a mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.