Lãi suất Ngân hàng SCB ổn định trong tháng 5/2022

Sang tháng 5, Ngân hàng SCB giữ nguyên lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân ở mức 4%/năm - 7%/năm, không thay đổi so với đầu tháng trước.

Khảo sát ngày 5/5, ghi nhận biểu lãi suất huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục duy trì ở mức ổn định tại tất cả các kỳ hạn gửi. 

Nguồn: Ngân hàng SCB.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung là 4%/năm. Trong khi lãi suất tiết kiệm dành cho kỳ hạn 6 tháng ấn định ở mức 5,9%/năm.

Đối với các kỳ hạn kéo dài từ 7 tháng đến 11 tháng, Ngân hàng SCB tiếp tục triển khai lãi suất tiền gửi như tháng trước. Trong đó, lãi suất 6,2%/năm áp dụng cho kỳ hạn 7 tháng, 6,3%/năm cho kỳ hạn 8 tháng, 6,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng, 6,5%/năm cho kỳ hạn 10 tháng và 6,6%/năm cho kỳ hạn 11 tháng.

Các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, lãi suất Ngân hàng SCB được ấn định cùng mức 7%/năm.

Ngoài ra, khách hàng còn được lựa chọn thêm các hình thức lĩnh lãi khác như:

- Lĩnh lãi hàng năm: 6,56%/năm - 6,77%/năm (chỉ áp dụng cho kỳ hạn 24 và 36 tháng).

- Lĩnh lãi 6 tháng: 6,42%/năm - 6,86%/năm (chỉ áp dụng các cho kỳ hạn 12, 18, 24 và 36 tháng).

- Lĩnh lãi hàng quý: 5,84%/năm - 6,79%/năm (chỉ áp dụng các cho kỳ hạn 6, 9 tháng và từ 12 tháng đến 36 tháng).

- Lĩnh lãi hàng tháng: 3,93%/năm - 6,74%/năm.

- Lĩnh lãi trước: 3,87%/năm - 6,48%/năm.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng SCB

LOẠI TIỀN GỬI

LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM)

Không kỳ hạn

       

0,2

 

Có kỳ hạn

           

1 tháng

4

       

3,87

2 tháng

4

     

3,93

3,88

3 tháng

4

     

3,94

3,89

4 tháng

4

     

3,95

3,9

5 tháng

4

     

3,96

3,91

6 tháng

5,9

   

5,84

5,81

5,7

7 tháng

6,2

     

6,09

5,95

8 tháng

6,3

     

6,17

6,01

9 tháng

6,4

   

6,29

6,25

6,07

10 tháng

6,5

     

6,33

6,13

11 tháng

6,6

     

6,41

6,18

12 tháng

7

 

6,86

6,79

6,74

6,48

15 tháng

7

   

6,75

6,7

6,38

18 tháng

7

 

6,75

6,68

6,63

6,27

24 tháng

7

6,77

6,63

6,57

6,52

6,07

36 tháng

7

6,56

6,42

6,36

6,32

5,7

Nguồn: Ngân hàng SCB.

Trong tháng 5, biểu lãi suất tiết kiệm online tại SCB cũng không có sự thay đổi so với ghi nhận đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất huy động tiếp tục trong khoảng từ 4%/năm - 7,35/năm dành cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Đáng chú ý, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm online sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi cao hơn từ 0,05 điểm % đến 0,75 điểm % tại đa số kỳ hạn gửi so với gửi tiết kiệm tại quầy. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng SCB vẫn sẽ áp dụng thêm lãi suất cho các kỳ hạn ngắn như 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày. Lãi suất tiết kiệm dành cho ba kỳ hạn này là 4%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online cập nhật ngày 5/5/2022

KỲ HẠN

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE

LĨNH LÃI TRƯỚC

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG

LĨNH LÃI CUỐI KỲ

     

31, 39, 45 ngày

3,87

-

4

1 tháng

3,87

-

4

2 tháng

3,88

3,93

4

3 tháng

3,89

3,94

4

4 tháng

3,9

3,95

4

5 tháng

3,91

3,96

4

6 tháng

6,41

6,55

6,65

7 tháng

6,42

6,58

6,7

8 tháng

6,43

6,61

6,75

9 tháng

6,44

6,63

6,8

10 tháng

6,45

6,67

6,85

11 tháng

6,46

6,69

6,9

12 tháng

6,51

6,77

7

13 tháng

6,68

6,98

7,25

15 tháng

6,64

6,98

7,3

18 tháng

6,57

6,97

7,35

24 tháng

6,35

6,85

7,35

36 tháng

5,95

6,62

7,35

Nguồn: Ngân hàng SCB.

Cũng trong tháng này, Ngân hàng SCB còn tung ra nhiều sản phẩm huy động vốn khác như: Tiết kiệm Song hành - Bảo hiểm toàn tâm, Tiết kiệm Phát Lộc Tài,...cùng với đó là nhiều mức lãi suất ưu đãi khác để khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn.

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.