Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 5/2022 điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 9/5, ngân hàng VPBank đã điều chỉnh lãi suất tăng tại nhiều kỳ hạn nhất định. Khung lãi suất huy động vốn hiện đã được điều chỉnh lên khoảng 3,2%/năm đến 6,7%/năm, áp dụng cho hình thức gửi truyền thống, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Trong tháng này, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã điều chỉnh phạm vi lãi suất cho khách hàng cá nhân khi gửi tại quầy trong khoảng 3,2%/năm - 6,7%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Cụ thể, lãi suất ngân hàng VPBank được ấn định riêng cho từng hạn mức nhất định. Hiện tại, ngân hàng VPBank vẫn triển khai các hạn mức như sau: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, từ 50 tỷ đồng trở lên.   

Trong đó, tại kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất được áp dụng vẫn ổn định từ 3,2%/năm đến 3,9%/năm, lần lượt tương ứng với các hạn mức nêu trên. 

Khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm tại quầy có kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng 3,55%/năm - 4%/năm. Đối với hạn mức dưới 300 triệu đồng, lãi suất được niêm yết cho từng tháng lần lượt là 3,55%/năm, 3,6%/năm, 3,65%/năm và 3,7%/năm. 

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho các khoản tiền có hạn mức từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng với kỳ hạn 6 - 11 tháng là 5,6%/năm. Có cùng kỳ hạn, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 5,8%/năm khi gửi tiền có hạn mức từ 50 tỷ đồng. 

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất vẫn được niêm yết ổn định trong khoảng 5,6%/năm - 6,4%/năm. 

Đối với kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng, lãi suất ngân hàng được điều chỉnh tăng thêm 0,4%/năm đến 0,6%/năm lên khoảng 5,7%/năm đến 6,5%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 18 và 24 tháng được ngân hàng VPBank niêm yết lãi suất trong khoảng 5,8%/năm - 6,6%/năm, tăng 0,5%/năm - 0.7%/năm. 

Riêng kỳ hạn 36 có lãi suất cao nhất từ 5,9%/năm đến 6,7%/năm. Trong đó, mức lãi suất 6,7%/năm được ghi nhận cao nhất đối với hình thức gửi truyền thống. 

Nếu khách hàng khi gửi tiền trong thời gian ngắn hạn chỉ khoảng 1 - 3 tuần thì vẫn sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm cho tất cả những hạn mức tiền gửi. 

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho tiền gửi online

Đối với hình thức gửi tiền online, lãi suất tiết kiệm cũng được điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn. Phạm vi lãi suất được ấn định trong khoảng 3,5%/năm - 6,9%/năm, lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng với các hạn mức cụ thể. So với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy thì gửi tiền online có lãi suất cao hơn tại hầu hết các kỳ hạn. 

Hiện tại, 6,9%/năm đang là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VPBank, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng với các hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên. 

 

 Nguồn: VPBank

 

chọn