Lãi suất ngân hàng MB cao nhất 5,7%/năm trong tháng 3/2024

Sau khi thực hiện khảo sát, ngân hàng MB đang triển khai khung lãi suất cho khách hàng cá nhân trong khoảng 2,3 - 5,7%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất tiền gửi của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng MB

Trong tháng mới, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) vừa triển khai biểu lãi suất mới giảm 0,2 - 0,7 điểm %. Hiện tại, phạm vi lãi suất ngân hàng MB đang được áp dụng từ 2,3%/năm đến 5,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Nguồn: MBBank.

Chi tiết, các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đang được niêm yết lãi suất trong khoảng 2,3 - 3%/năm. 

Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng cho các kỳ hạn 6 - 8 tháng là 3,6%/năm. 

MBBank niêm yết lãi suất cho hai kỳ hạn 9 tháng và 10 tháng là 3,8%/năm. Lãi suất được ấn định cho kỳ hạn 11 tháng là 3,9%/năm. 

Tại các kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng, MBBank điều chỉnh lãi suất giảm 0,2 - 0,3 điểm % về cùng mức 4,6%/năm. Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi ở mức 4,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. 

Tại thời điểm khảo sát, 5,7%/năm là mức lãi suất ưu đãi nhất được áp dụng riêng cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm với các kỳ hạn dài 24 - 60 tháng. 

Trong trường hợp, tài khoản tiền gửi không kỳ hạn được niêm yết lãi suất ở mức 0,1%/năm. Cao hơn ở mức 0,5%/năm là lãi suất của các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng. 

Kỳ hạn

Lãi trả sau (%/năm)

Không kỳ hạn

0,10%

01 tuần

0,50%

02 tuần

0,50%

03 tuần

0,50%

01 tháng

2,30%

02 tháng

2,50%

03 tháng

2,60%

04 tháng

2,90%

05 tháng

3,00%

06 tháng

3,60%

07 tháng

3,60%

08 tháng

3,60%

09 tháng

3,80%

10 tháng

3,80%

11 tháng

3,90%

12 tháng

4,60%

13 tháng

4,60%

15 tháng

4,60%

18 tháng

4,80%

24 tháng

5,70%

36 tháng

5,70%

48 tháng

5,70%

60 tháng

5,70%

Nguồn: MBBank.

Biểu lãi suất tiền gửi của khách hàng Tổ chức kinh tế tại MBBank

So với tháng trước, khung lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng là Tổ chức kinh tế nằm trong khoảng 2,2 - 5,7%/năm, lãi cuối kỳ. Khung lãi suất đã giảm 0,4 - 0,8 điểm % tại các kỳ hạn. 

Khảo sát cho thấy, khách hàng Tổ chức kinh tế sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi nhất là 5,7%/năm khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 36 - 60 tháng. 

Kỳ hạn

Lãi trả sau (% năm) VNĐ

KKH

0,10%

01 tuần

0,50%

02 tuần

0,50%

03 tuần

0,50%

01 tháng

2,20%

02 tháng

2,30%

03 tháng

2,50%

04 tháng

2,70%

05 tháng

2,80%

06 tháng

3,50%

07 tháng

3,50%

08 tháng

3,50%

09 tháng

3,50%

10 tháng

3,50%

11 tháng

3,60%

12 tháng

4,30%

13 tháng

4,30%

18 tháng

4,70%

24 tháng

5,30%

36 tháng

5,70%

48 tháng

5,70%

60 tháng

5,70%

Nguồn: MBBank.

chọn
Tập đoàn Sovico chi hơn 700 tỷ trả lãi 58 lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm
Công ty CP Tập đoàn Sovico đã công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2024.