Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 8/2022 tăng tại một số kỳ hạn

Khảo sát mới nhất cho thấy, ngân hàng OceanBank đang triển khai khung lãi suất trong khoảng 3,6 - 7%/năm dành cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng. Trong đó, lãi suất của một số kỳ hạn tăng nhẹ so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận vào ngày 3/8, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) đã niêm yết biểu lãi suất tiền gửi mới so với tháng trước. Phạm vi lãi suất hiện vào khoảng 3,6 - 7%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi dành cho hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đang ở mức ổn định là 3,6%/năm. Nhỉnh hơn là các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng với lãi suất tương ứng là 3,95%/năm, 3,7%/năm và 3,95%/năm.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng OceanBank đã điều chỉnh tăng nhẹ 0,2 điểm % lên mức 6,2%/năm trong tháng này.

Lãi suất tiết kiệm dành cho kỳ hạn 7 tháng được giữ nguyên ở mức 5,6%/năm. Tương tự, hai kỳ hạn 8 tháng, 9 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 10 tháng là 5,8%/năm và kỳ hạn 11 tháng là 5,9%/năm.

Ảnh: OceanBank

Các khoản tiền gửi còn lại có lãi suất như sau: kỳ hạn 12 tháng là 6,75%/năm (tăng 0,2 điểm %), kỳ hạn 13 tháng là 6,8%/năm (tăng 0,2 điểm %), kỳ hạn 15, 24, 36 tháng là 6,6%/năm (không đổi) và kỳ hạn 18 tháng là 7%/năm (tăng 0,4 điểm %).

Có thể thấy, sau một vài điều chỉnh nhẹ, mức lãi suất ngân hàng cao nhất của OceanBank ở thời điểm hiện tại là 7%/năm, được huy động cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 18 tháng.

Những khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc trong thời gian ngắn (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần) sẽ được nhận cùng mức lãi suất là 0,2%/năm. Lưu ý, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Hiện tại, các khoản tiền gửi thông qua kênh online cũng đang được triển khai với khung lãi suất và kỳ hạn tương đương với tiền gửi tại quầy, vào khoảng 3,6 - 7%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kì

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,2

0,2

1 tuần

0,2

0,2

2 tuần

0,2

0,2

3 tuần

0,2

0,2

01 tháng

3,6

3,6

02 tháng

3,6

3,6

03 tháng

3,95

3,95

04 tháng

3,7

3,7

05 tháng

3,95

3,95

06 tháng

6,2

6,2

07 tháng

5,6

5,6

08 tháng

5,7

5,7

09 tháng

5,7

5,7

10 tháng

5,8

5,8

11 tháng

5,9

5,9

12 tháng

6,75

6,75

13 tháng

6,8

6,8

15 tháng

6,6

6,6

18 tháng

7

7

24 tháng

6,6

6,6

36 tháng

6,6

6,6

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp ổn định tại tất cả các kỳ hạn trong tháng này.

Theo đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, đang được triển khai với lãi suất trong khoảng 2,8 - 4,6%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 4,6%/năm được niêm yết cho hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

Trường hợp chọn các phương thức lĩnh lãi khác, khách hàng doanh nghiệp cũng sẽ nhận lãi suất không đổi, cụ thể: 2,72 - 4,39%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ), 2,79 - 4,5%/năm (lĩnh lãi hàng tháng) và 4,42 - 4,52%/năm (lĩnh lãi hàng quý).

OceanBank cũng đang áp dụng mức lãi suất ổn định 0,1%/năm cho các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng.

Mức lãi suất 0,15%/năm tiếp tục được ấn định cho các khoản tiết kiệm ngắn ngày, gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, của khách hàng doanh nghiệp.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,10

 

 

 

Over Night

0,10

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,80

2,72

 

 

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank

chọn