Lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất trong tháng 4/2022

Theo ghi nhận vào tháng 4/2022, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng SeABank không có biến động mới, với mức cao nhất là 6,63%/năm dành cho khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 36 tháng với số tiền từ 10 tỷ trở lên.

Lãi suất ngân hàng SeABank áp dụng với khách hàng cá nhân

Khảo sát ngày 12/4 cho thấy, Ngân hàng ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vẫn giữ nguyên lãi suất tiết kiệm trong khoảng 3,5 - 6,25%/năm. Khung lãi suất này áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, lãi suất tiền gửi dành cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng không đổi với mức lãi suất chung là 3,5%/năm. Kỳ hạn 3 tháng tới 5 tháng có mức lãi suất tương ứng là 3,6%/năm.

Các kỳ hạn còn lại cũng có lãi suất giữ nguyên, cụ thể là 5,4%/năm đối với các kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 5,5%/năm đối với kỳ hạn 8 tháng.

Đối với các kỳ hạn trên 8 tháng, lãi suất ngân hàng SeAbank áp dụng vẫn không thay đổi so với tháng trước. Trong đó, ba kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng có mức lãi suất dao động từ 5,7%/năm đến 6,05%/năm.

Nguồn: SeABank

Khách hàng khi gửi tiền tại hai kỳ hạn tiếp theo là 12 tháng và 15 tháng được hưởng chung mức lãi suất là 6,1%/năm. Tại kỳ hạn 18 tháng, ngân hàng SeABank niêm yết với mức lãi suất là 6,15%/năm, không thay đổi trong tháng này.

Tương tự như vậy, đối với hai kỳ hạn dài nhất là 24 tháng và 36 tháng, lãi suất tiết kiệm vẫn ổn định ở mốc 6,2%/năm và 6,25%/năm. Mặt khác với những khách hàng gửi tiền ngắn hạn từ 7 - 21 ngày ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất là 0,2%/năm, đi ngang so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng SeABank áp dụng với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ của khách hàng cá nhân

Nguồn: SeABank

Tương tự tháng trước, SeABank không thực hiện điều chỉnh lãi suất ngân hàng dành cho sản phẩm Tiết kiệm bậc thang. Đối với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất vẫn nằm trong khoảng 3,5%/năm - 6,63%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng cho các khoảng tiền gửi theo quy định.

Tùy vào số tiền gửi mà khách hàng cá nhân khi chọn sản phẩm này sẽ được hưởng các mức lãi suất khác nhau. Trong đó được chia thành các khung lãi suất như: 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng (3,5%/năm - 6,42%/năm), 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng (3,5%/năm - 6,47%/năm), 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng (3,5%/năm - 6,52%/năm), 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng (3,5%/năm - 6,57%/năm) và từ 10 tỷ trở lên (3,5%/năm - 6,63%/năm).

Lãi suất cao nhất ghi nhận được tại Ngân hàng SeABank ở thời điểm này đang là 6,63%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, dành cho số tiền gửi từ 10 tỷ trở lên.

Bảng lãi suất Tiết kiệm bậc thang ngân hàng SeABank tháng 4/2022

Kỳ hạn

100tr - dưới 500 tr

500tr - dưới 1 tỷ

1 tỷ - dưới 5 tỷ

5 tỷ - dưới 10 tỷ

10 tỷ trở lên

1 Tháng

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

2 Tháng

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3 Tháng

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

4 Tháng

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

5 Tháng

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

6 Tháng

5,85%

5,90%

5,95%

6,00%

6,05%

7 Tháng

5,90%

5,95%

6,00%

6,05%

6,10%

8 Tháng

5,95%

6,00%

6,05%

6,10%

6,15%

9 Tháng

6,00%

6,05%

6,10%

6,15%

6,20%

10 Tháng

6,05%

6,10%

6,15%

6,20%

6,25%

11 Tháng

6,10%

6,15%

6,20%

6,25%

6,30%

12 Tháng

6,15%

6,20%

6,25%

6,30%

6,35%

13 Tháng

6,25%

6,30%

6,35%

6,40%

6,45%

15 Tháng

6,30%

6,35%

6,40%

6,45%

6,50%

18 Tháng

6,32%

6,37%

6,40%

6,47%

6,52%

24 Tháng

6,35%

6,40%

6,45%

6,50%

6,55%

36 Tháng

6,42%

6,47%

6,52%

6,57%

6,63%

Nguồn: SeABank

chọn