Cập nhật lãi suất ngân hàng Indovina Bank mới nhất tháng 4/2022

Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Indovina Bank có biến động nhẹ trong tháng 4 này. Hiện, mức lãi suất cao nhất là 5,9%/năm dành cho khách hàng cá nhân có tiền gửi với kỳ hạn 18 tháng trở lên.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 5/2022  

Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank áp dụng với tiền gửi VND

So với ghi nhận vào tháng trước, Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) đã triển khai biểu lãi suất tiền gửi mới đối với cả khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp.

Cụ thể, khách hàng cá nhân sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 3,3 - 5,9%/năm với các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng trở lên.

Các kỳ hạn 1 - 3 tháng lần lượt có mức lãi suất là 3,3%/năm, 3,4%/năm và 3,6%/năm (tăng 0,2 điểm %); lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng lần lượt là 4,6%/năm và 4,8%/năm (tăng 0,1 điểm %).

Tương tự, các kỳ hạn còn lại cũng được triển khai với mức lãi suất tiết kiệm mới như sau: 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng (tăng 0,2 điểm %); 5,8%/năm cho kỳ hạn 13 tháng (tăng 0,1 điểm %); và cao nhất là 5,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và từ 24 tháng trở lên (cùng tăng 0,1 điểm %).

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất ngân hàng Indovina Bank hiện được triển khai vào khoảng 3,4 - 5,67%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 2 tháng trở lên. Trong đó, mức cao nhất được niêm yết cho kỳ hạn 18 tháng.

Nguồn: Indovina Bank

Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng hiện được ấn định trong khoảng 3 - 5,5%/năm, được áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Sau khi được điều chỉnh tăng 0,1 điểm %, các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và tháng đang có mức lãi suất tương ứng là 3%/năm, 3,1%/năm, 3,4%/năm và 4,2%/năm.

Các kỳ hạn còn lại vẫn có lãi suất ổn định trong tháng này, cụ thể: 4,3%/năm (9 tháng), 5,3%/năm (12 tháng), 5,4%/năm (13 tháng) và cao nhất là 5,5%/năm (18 tháng và từ 24 tháng trở lên).

Khi chọn lĩnh lãi hàng tháng, doanh nghiệp sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 3,1 - 5,3%/năm, kỳ hạn từ 2 tháng trở lên. Trong đó, ba kỳ hạn 2 tháng, 3 tháng và 6 tháng có mức lãi suất tăng 0,09 - 0,1 điểm % so với tháng trước.

 

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

Số tiền tối thiểu

5.000.000

5.000.000

Tiền gửi thanh toán (%/năm)

0,2

0,2

Tiền gửi kỳ hạn (%/năm)

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

1 Tuần

0,2

 

0,2

 

2 Tuần

0,2

 

0,2

 

3 Tuần

0,2

 

0,2

 

1 Tháng

3

 

3,3

 

2 Tháng

3,1

3,1

3,4

3,4

3 Tháng

3,4

3,39

3,6

3,59

6 Tháng

4,2

4,16

4,6

4,56

9 Tháng

4,3

4,24

4,8

4,72

12 Tháng

5,3

5,18

5,7

5,56

13 Tháng

5,4

5,26

5,8

5,64

18 Tháng

5,5

5,3

5,9

5,67

>= 24 Tháng

5,5

5,23

5,9

5,59

Nguồn: Indovina Bank

Ngoài ra, Indovina Bank cũng triển khai mức lãi suất chung là 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 tuần đến 3 tuần, lĩnh lãi cuối kỳ, áp dụng cho cả hai đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Lưu ý, để mở tài khoản tiết kiệm, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều cần phải có số tiền tối thiểu là 5 triệu đồng. Biểu lãi suất trên chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng. Đối với các khoản tiền gửi trên 10 tỷ đồng, lãi suất huy động sẽ căn cứ vào sự thương lượng giữa ngân hàng và khách hàng. 

chọn
Quảng Ngãi giải ngân đầu tư công đạt hơn 85% kế hoạch năm
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Ngãi đến ngày 30/9 đạt khoảng 3.864 tỷ đồng, bằng 85,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.