Lãi suất ngân hàng Nam A Bank trực tuyến tăng nhẹ trong tháng 4/2022

Bước sang tháng 4, ngân hàng Nam A Bank vẫn không có động thái điều chỉnh biểu lãi suất thông thường dành cho khách hàng có nhân. Riêng lãi suất áp dụng cho hình thức gửi tiền trực tuyến có sự biến động nhẹ.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận mới nhất trong tháng này, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tiếp tục được giữ nguyên trong khoảng 3,95 - 6,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, 5 kỳ hạn đầu trong bảng lãi suất, từ 1 tháng đến 5 tháng, hiện đang được ấn định với cùng mức là 3,95%/năm. Kế đến là các kỳ hạn 6 - 7 tháng với chung mức lãi suất tiết kiệm 5,6%/năm và kỳ hạn 8 - 11 tháng với cùng mức 5,9%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng đang được ngân hàng huy động với mức lãi suất là 6,2%/năm. Hiện tại, khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng tại kỳ hạn 13 tháng không được ngân hàng quy định mức lãi suất cụ thể mà dựa vào lãi suất của kỳ hạn 12 tháng, tức là 6,2%/năm.

Xét đến kỳ hạn 14 - 17 tháng, khách hàng có tiền gửi trong các kỳ hạn này tại Nam A Bank tiếp tục hưởng mức lãi suất 6,6%/năm. Mức lãi suất cao nhất trong tháng 4 này là 6,7%/năm vẫn đang được triển khai cho các kỳ hạn từ 18 tháng đến 23 tháng.

Khách hàng có khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng có kỳ hạn 24 tháng sẽ được áp dụng lãi suất của kỳ hạn trước đó, cụ thể hiện tại là 6,7%/năm của kỳ hạn 23 tháng.

Nguồn: Nam A Bank

Các kỳ hạn dài hơn cũng có lãi suất không đổi trong tháng này. Trong đó, kỳ hạn 25 - 29 tháng cùng được quy định với mức 6,5%/năm, kỳ hạn 30 - 33 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 34 - 36 tháng là 5,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank trong trường hợp gửi tiền không kỳ hạn hoặc 1 - 3 tuần cũng tiếp tục được giữ nguyên tại mức tương ứng là 0,1%/năm và 0,2%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể linh hoạt lựa chọn các phương thức khác, gồm: lĩnh lãi hàng tháng (3,92 - 6,4%/năm), lĩnh lãi trước (3,88 - 6,12%/năm), lĩnh lãi hàng quý (5,46 - 6,43%/năm) và lĩnh lãi 6 tháng một lần (5,5 - 6,48%/năm).

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI TRẢ TRƯỚC

LÃI HÀNG QUÝ

LÃI 06 THÁNG/LẦN

KKH

0,1

-

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

-

1 tháng

3,95

-

3,93

-

-

2 tháng

3,95

3,94

3,92

-

-

3 tháng

3,95

3,93

3,91

-

-

4 tháng

3,95

3,93

3,89

-

-

5 tháng

3,95

3,92

3,88

-

-

6 tháng

5,6

5,53

5,44

5,56

-

7 tháng

5,6

5,52

5,42

-

-

8 tháng

5,9

5,8

5,67

-

-

9 tháng

5,9

5,78

5,64

5,81

-

10 tháng

5,9

5,77

5,62

-

-

11 tháng

5,9

5,75

5,59

-

-

12 tháng

6,2

6,03

5,83

6,06

6,1

13 tháng (**)

-

6,01

5,8

-

-

14 tháng

6,6

6,37

6,12

-

-

15 tháng

6,6

6,35

6,09

6,39

-

16 tháng

6,6

6,34

6,06

-

-

17 tháng

6,6

6,32

6,03

-

-

18 tháng

6,7

6,4

6,08

6,43

6,48

19 tháng

6,7

6,38

6,05

-

-

20 tháng

6,7

6,36

6,02

-

-

21 tháng

6,7

6,35

5,99

6,38

-

22 tháng

6,7

6,33

5,96

-

-

23 tháng

6,7

6,33

5,93

-

-

24 tháng (***)

-

6,3

5,9

6,33

6,38

25 tháng

6,5

6,11

5,72

-

-

26 tháng

6,5

6,09

5,69

-

-

27 tháng

6,5

6,08

5,67

6,11

-

28 tháng

6,5

6,06

5,64

-

-

29 tháng

6,5

6,05

5,61

-

-

30 tháng

6,4

5,95

5,51

5,98

6,02

31 tháng

6,4

5,93

5,49

-

-

32 tháng

6,4

5,92

5,46

-

-

33 tháng

6,4

5,9

5,44

5,93

 

34 tháng

5,9

5,46

5,05

-

-

35 tháng

5,9

5,45

5,03

-

-

36 tháng

5,9

5,44

5,01

5,46

5,5

Nguồn: Nam A Bank

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ngân hàng Nam A Bank

Trong lần cập nhật vào ngày 1/4, Nam A Bank đã thực hiện điều chỉnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại một vài kỳ hạn. Theo ghi nhận, biểu lãi suất dành cho hình thức này hiện dao động trong khoảng 3,9 - 7,4%/năm với kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo đó, lãi suất của tiền gửi có kỳ hạn 1 - 5 tháng vẫn ổn định cùng tại mức 3,9%/năm. Tương tự, kỳ hạn 11 tháng vẫn có mức lãi suất ngân hàng là 6,8%/năm, các kỳ hạn 12 - 15 tháng là 7,2%/năm và các kỳ hạn 16 - 36 tháng là 7,4%/năm.

Riêng đối với các kỳ hạn còn lại, Nam A Bank đã có động thái điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất 0,1 điểm % (kỳ hạn 6 - 9 tháng) và 0,3 điểm % (kỳ hạn 10 tháng). Hiện tại, kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng đang có cùng mức lãi suất 6,5%/năm; kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng có cùng mức 6,6%/năm; và kỳ hạn 10 tháng là 6,8%/năm.

Khách hàng chọn gửi tiết kiệm trực tuyến trong thời gian từ 1 tuần đến 3 tuần tiếp tục được hưởng mức lãi suất như đã niêm yết trước đó là 0,2%/năm, thấp đáng kể so với các kỳ hạn dài ngày.

KỲ HẠN (THÁNG)

LÃI CUỐI KỲ

01 tuần

0,20

02 tuần

0,20

03 tuần

0,20

01 tháng

3,90

02 tháng

3,90

03 tháng

3,90

04 tháng

3,90

05 tháng

3,90

06 tháng

6,50

07 tháng

6,50

08 tháng

6,60

09 tháng

6,60

10 tháng

6,80

11 tháng

6,80

12 tháng

7,20

13 tháng

7,20

14 tháng

7,20

15 tháng

7,20

16 tháng

7,40

17 tháng

7,40

18 tháng

7,40

24 tháng

7,40

36 tháng

7,40

Nguồn: Nam A Bank

chọn