Cập nhật tình hình lãi suất ngân hàng PVcomBank tháng 4/2022

Theo ghi nhận mới nhất, lãi suất dành cho các sản phẩm tiết kiệm Đại chúng tại ngân hàng PVcomBank vẫn ổn định trong khoảng 3,9 - 6,65%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng PVcomBank tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng PVcomBank dành cho sản phẩm tiết kiệm Đại chúng

Sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vẫn giữ nguyên phạm vi lãi suất tiền gửi trong khoảng 3,9 - 6,65%/năm. Khung lãi suất này được áp dụng cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 - 36 tháng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo đó, mức lãi suất 3,9%/năm tiếp tục được niêm yết cho các kỳ hạn 1 - 5 tháng. Tiếp đến là kỳ hạn 6 tháng với lãi suất ổn định 5,6%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền tại hai kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng sẽ cùng nhận mức lãi suất 5,75%/năm; kỳ hạn 9 tháng và 10 tháng lần lượt là 5,85%/năm và 5,95%/năm.

Hiện tại, lãi suất tiết kiệm dành cho kỳ hạn 11 tháng và 12 tháng được duy trì ở mức tương ứng là 6,05%/năm và 6,2%/năm.

Tương tự, các kỳ hạn còn lại cũng không ghi nhận biến động lãi suất ngân hàng, cụ thể: kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng tiếp tục có chung mức lãi suất là 6,55%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6,6%/năm và cao nhất là kỳ hạn 36 tháng với 6,65%/năm.

Nguồn: PVcomBank

Xét đến phương thức lĩnh lãi theo tháng, PVcomBank vẫn đang huy động biểu lãi suất trong khoảng 3,87 - 6,31%/năm, kỳ hạn từ 2 tháng đến 36 tháng.

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng quý, khách hàng cũng sẽ hưởng lãi suất ổn định trong khoảng 5,55 - 6,34%/năm, với kỳ hạn áp dụng là từ 6 tháng đến 36 tháng (trừ kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, 10 tháng và 11 tháng).

Lãi suất ngân hàng PVcomBank cho các khoản tiền gửi từ 1 tuần đến 3 tuần được triển khai khá thấp, chỉ 0,2%/năm và dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn

Lãi theo tháng

Lãi theo quý

Lãi cuối kỳ

1 tuần

-

-

0,2

2 tuần

-

-

0,2

3 tuần

-

-

0,2

1 tháng

-

-

3,9

2 tháng

3,89

-

3,9

3 tháng

3,88

-

3,9

4 tháng

3,88

-

3,9

5 tháng

3,87

-

3,9

6 tháng

5,53

5,55

5,6

7 tháng

5,66

-

5,75

8 tháng

5,65

-

5,75

9 tháng

5,64

5,66

5,85

10 tháng

5,62

-

5,95

11 tháng

5,61

-

6,05

12 tháng

6,03

6,06

6,2

15 tháng

6,31

6,34

6,55

18 tháng

6,26

6,29

6,55

24 tháng

6,21

6,24

6,6

36 tháng

6,07

6,10

6,65

Nguồn: PVcomBank

Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm Đại chúng nêu trên, PVcomBank còn triển khai thêm các gói sản phẩm tiền gửi tại quầy khác, điển hình như tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm trả lãi trước,… và một số sản phẩm tiết kiệm online với lãi suất hấp dẫn cho khách hàng lựa chọn.

chọn