Cập nhật lãi suất ngân hàng HSBC trong tháng 4/2022

Trong lần cập nhật ngày 8/4, ngân hàng HSBC tiếp tục giữ nguyên phạm vi lãi suất đã niêm yết trước đó cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng Premier. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 3%/năm.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng HSBC tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng HSBC áp dụng cho khách hàng cá nhân

Khảo sát mới nhất trong tháng 4 cho thấy, lãi suất tiền gửi của ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) dành cho khách hàng cá nhân không có biến động. Mức lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ tiếp tục ổn định trong khoảng 0,5 - 2,75%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Hiện tại, hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đang được ngân hàng triển khai với mức lãi suất tiết kiệm khá thấp, chỉ 0,5%/năm. Ba kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng tiếp tục được HSBC giữ nguyên mức lãi suất 1,25%/năm. Nhỉnh hơn là các kỳ hạn 6 - 12 tháng với cùng mức 1,75%/năm.

Khách hàng có các khoản tiền gửi có kỳ hạn 18 - 36 tháng sẽ tiếp tục được nhận lãi suất 2,75%/năm. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng HSBC cao nhất dành cho khách hàng cá nhân ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: HSBC

Tương tự, với phương thức lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất tiền gửi vẫn được giữ nguyên trong khoảng 0,5 - 2,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng. Trong đó, kỳ hạn 18 tháng đang được niêm yết với mức cao nhất.

Đối với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày, ngân hàng HSBC đang triển khai cùng mức lãi suất là 0,1%/năm.

Trường hợp có nhu cầu gửi tiền trong 100 ngày, 200 ngày và 300 ngày, khách hàng sẽ nhận được lãi suất tương ứng là 1,25%/năm, 1,75%/năm và 1,75%/năm.

Nguồn: HSBC

Lãi suất tiền gửi ngân hàng áp dụng cho khách hàng Premier

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho phân khúc khách hàng Premier tại ngân hàng HSBC cũng không có biến động mới trong tháng 4 này. Theo đó, phạm vi lãi suất hiện đang dao động trong khoảng 0,75 - 3%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, các kỳ hạn 1 - 2 tháng và 3 - 5 tháng lần lượt có mức lãi suất là 0,75%/năm và 1,5%/năm. Ngân hàng cũng duy trì triển khai mức lãi suất 2%/năm cho các kỳ hạn 6 - 12 tháng và 3%/năm cho các kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Đối với các kỳ hạn ngắn ngày, lãi suất hiện như sau: 0,2%/năm (7 ngày, 14 ngày và 21 ngày), 1,5%/năm (100 ngày), 2%/năm (200 ngày và 300 ngày).

Ngoài ra, ngân hàng HSBC cũng duy trì khung lãi suất 0,75 - 2,94%/năm cho phương thức lĩnh lãi hàng tháng. Trong đó, kỳ hạn 18 tháng có mức lãi suất cao nhất.

Nguồn: HSBC

chọn