Lãi suất ngân hàng VIB tháng 7/2021 cao nhất 6,3%/năm

Bước sang tháng 7, ngân hàng VIB vẫn giữ nguyên lãi suất tiền gửi tiết kiệm so với tháng trước đó. Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận là 6,3%/năm với hình thức gửi tiết kiệm online, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vẫn duy trì khung lãi suất tiết kiệm từ 3,5%/năm đến 6,2%/năm cho khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ. Bên cạnh đó, ngân hàng VIB còn phân loại lãi suất theo các hạn mức tiền gửi như: 10 triệu - dưới 100 triệu đồng; 100 triệu - dưới 1 tỷ đồng; 1 tỷ đồng - dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên. 

Lãi suất ngân hàng VIB tháng 7/2021 cao nhất 6,3%/năm - Ảnh 1.

Ảnh: VIB

Cụ thể như sau, lãi suất tiền gửi cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng với hạn mức 10 triệu - dưới 1 tỷ đồng là 3,5%/năm. Khách hàng khi gửi từ 1 tỷ đồng trở lên với các kỳ hạn này sẽ được áp dụng lãi suất là 3,6%/năm. 

Cùng hạn mức tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, ngân hàng VIB huy động lãi suất là 5,3%/năm. Từ 1 tỷ đồng tiền gửi trở lên với kỳ hạn tương đương, khách hàng được hưởng lãi suất là 5,4%/năm. 

Với những khoản tiết kiệm mới từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc các khoản gia hạn tự động gửi trước ngày 11/10/2016 cho kỳ hạn 12 - 13 tháng vẫn được duy trì mức lãi suất là 6,19%/năm. 

Với kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, ngân hàng VIB triển khai lãi suất tương ứng là 5,8%/năm và 6%/năm với hạn mức tiền gửi 10 triệu - dưới 1 tỷ đồng. Từ 1 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm trở lên, mỗi kỳ hạn sẽ được cộng thêm 0,1%/năm. 

Lãi suất ngân hàng cho các khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng đang được triển khai là 6,1%/năm với kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. Với những khoản gửi trên 1 tỷ đồng, ngân hàng VIB cũng sẽ cộng thêm 0,1%/năm cho các kỳ hạn tương ứng. 

Trường hợp, khách hàng gửi tiền dưới 1 tháng, lãi suất ngân hàng VIB vẫn giữ nguyên không đổi là 0,2%/năm. Khách hàng muốn tất toán các khoản tiết kiệm trước thời hạn thì chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0,1%/năm. 

Kỳ hạn (tháng)

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

6 tháng

5,2%

5,2%

5,3%

5,3%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

3, 4, 5 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

7 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

8 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

9 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

10 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

11 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

12, 13 tháng

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

15 tháng

5,8%

5,8%

5,9%

5,9%

18 tháng

6,0%

6,0%

6,1%

6,1%

24 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

36 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

Nguồn: VIB

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho tiền gửi online

Với hình thức gửi tiết kiệm online nhận lãi cuối kỳ, ngân hàng VIB tiếp tục duy trì khung lãi suất từ 3,6%/năm đến 6,3%/năm. So với hình thức gửi tiền tiết kiệm tại quầy, khách hàng khi gửi tiết kiệm online sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng VIB cao hơn 0,1%/năm tại hầu hết các kỳ hạn. 

Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng VIB được ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 6,3%/năm với hạn mức tiền gửi online trên 1 tỷ đồng cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. 

 

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

6 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

3, 4, 5 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

7 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

8 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

9 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

10 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

11 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

15 tháng

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

18 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

24 tháng

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

36 tháng

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

Nguồn: VIB

chọn