Lãi suất ngân hàng Vietinbank cao nhất 4,9%/năm trong tháng 2/2022

Bước sang tháng 2/2022, khung lãi suất tiết kiệm của ngân hàng VietinBank tiếp tục được duy trì ổn định so với tháng trước. Trong đó, khách hàng cá nhân vẫn sẽ được áp dụng biểu lãi suất từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, còn đối với khách hàng tổ chức vẫn là 3%/năm - 4,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục duy trì khung lãi suất tiền gửi huy động vốn cho cả hai đối tượng là khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank cao nhất 4,9%/năm trong tháng 2/2022 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Nguồn: VietinBank)

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiết kiệm được ấn định trong khoảng 3,1%/năm - 5,6%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể như sau, lãi suất 3,1%/năm được triển khai cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - dưới 3 tháng. Khách hàng khi gửi tiền tại VietinBank tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng cùng một mức lãi suất 3,4%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất ngân hàng VietinBank được huy động ở mốc 4%/năm. Trong trường hợp, khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đều sẽ được hưởng lãi suất là 5,6%/năm, đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank ở thời điểm hiện tại. 

Nếu khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất vẫn đang được duy trì ở mức chỉ 0,1%/năm. Nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng thì sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm.  

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4

12 tháng

5,6

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,6

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,6

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

36 tháng

5,6

Trên 36 tháng

5,6

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng VietinBank hiện vẫn đang triển khai biểu lãi suất của tháng 10 là từ 3%/năm đến 4,9%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến hơn 36 tháng. 

Trong đó, lãi suất tiền gửi được triển khai cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng ở mức 3%/năm. Khách hàng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 3,3%/năm cho tiền gửi tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng. 

Khi các khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại ngân hàng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng vẫn sẽ được hưởng mức lãi suất là 3,7%/năm. Ở thời điểm này, mức lãi suất cao nhất của ngân hàng VietinBank được áp dụng riêng cho khách hàng doanh nghiệp là 4,9%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng đến trên 36 tháng. 

Trong trường hợp, lãi suất ngân hàng được huy động cho các khoản tiền gửi dưới 1 tháng và không kỳ hạn vẫn sẽ tiếp tục được duy trì ở mức chỉ 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,7

12 tháng

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,9

36 tháng

4,9

Trên 36 tháng

4,9

Nguồn: Vietinbank

chọn
Hình ảnh đường bộ ven biển qua huyện Hải Hậu, Nam Định đã cơ bản hoàn thành
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Hải Hậu, Nam Định từ cầu Hà Lạn đến cầu Thịnh Long đã cơ bản hoàn thành.