Lãi suất tiền gửi ngân hàng VIB cập nhật tháng 6/2021

Khách hàng gửi tiết kiệm tại VIB trong tháng 6 được hưởng lãi suất tại quầy dao động trong khoảng từ 3,5%/năm đến 6,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi ngân hàng VIB cập nhật tháng 6/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) trong tháng 6 tiếp tục không thay đổi biểu lãi suất tiết kiệm đã áp dụng trước đó. Tiền gửi ngân hàng tại hình thức nhận lãi vào cuối kỳ gửi được duy trì với lãi suất trong khoảng từ 3,5%/năm đến 6,2%/năm.

Ngân hàng quy định với mỗi mức tiền gửi khác nhau tại cùng một kỳ hạn sẽ được triển khai một mức lãi suất tương ứng. Cụ thể, VIB đang triển khai 4 khung tiền gửi bao gồm: từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng; từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đang ấn định ở mức 3,5%/năm cho số tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng. Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, ngân hàng áp dụng lãi suất cao hơn 0,1 điểm %, ghi nhận ở mức 3,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng áp dụng tại kỳ hạn 6 tháng với số tiền gửi 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng ghi nhận được là 5,3%/năm. Cũng tại các kỳ hạn gửi này, VIB huy động lãi suất 5,4%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. 

VIB áp dụng cùng mức lãi suất 6,19%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng dành cho các khoản tiết kiệm mở mới với số tiền gửi từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc đối với các khoản gia hạn tự động gửi trước ngày ngày 11/10/2016.

Tại kỳ hạn 15 tháng, lãi suất ngân hàng ghi nhận giao động trong khoảng từ 5,8%/năm đến 5,9%/năm tùy từng khoản tiền gửi. Tiếp đó, khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 18 tháng cũng đang niêm yết lãi suất lần lượt là 6%/năm và 6,1%/năm tương ứng với số tiền gửi 10 triệu - dưới 1 tỷ và từ 1 tỷ trở lên.

Tiền gửi tại hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng ghi nhận được lãi suất ngân hàng VIB đang áp dụng ở mức 6,1%/năm cho khoản tiền 10 triệu - dưới 1 tỷ đồng; mức 6,2%/năm niêm yết cho số tiền tiết kiệm từ 10 tỷ đồng trở lên. 

Khách hàng gửi tiền ngân hàng trong thời gian ngắn dưới 1 tháng được ấn định chung lãi suất là 0,2%/năm. Trong trường hợp có nhu cầu rút tiết kiệm trước hạn, khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng VIB tháng áp dụng với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ

Kỳ hạn (tháng)

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

6 tháng

5,2%

5,2%

5,3%

5,3%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

3, 4, 5 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

7 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

8 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

9 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

10 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

11 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

12, 13 tháng

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

15 tháng

5,8%

5,8%

5,9%

5,9%

18 tháng

6,0%

6,0%

6,1%

6,1%

24 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

36 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

Nguồn: VIB

Lãi suất tiền gửi qua kênh online tại VIB trong tháng 6 cũng không thay đổi, tiếp tục được triển khai trong phạm vi từ 3,6%/năm đến 6,3%/năm. So với gửi tại quầy, khách hàng gửi tiết kiệm online được hưởng lãi suất cao hơn 0,1 điểm % tại tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. 

Mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại VIB là 6,3%/năm ghi nhận được tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng của sản phẩm gửi tiết kiệm online. Số tiền tối thiểu khách hàng cần gửi để được hưởng mức lãi suất này là 1 tỷ đồng.

Lãi suất tiết kiệm online 24/7 tại ngân hàng VIB

 

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

6 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

3, 4, 5 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

7 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

8 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

9 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

10 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

11 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

15 tháng

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

18 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

24 tháng

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

36 tháng

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

Nguồn: VIB

chọn