Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietBank cập nhật tháng 5/2021

Lãi suất ngân hàng VietBank trong đầu tháng 5 không đổi so với ghi nhận vào tháng trước. Tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ được áp dụng trong khoảng từ 3,9%/năm đến 7,8%/năm với kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) trong đầu tháng 5 tiếp tục được duy trì trong khoảng từ 3,9%/năm đến 7,8%/năm, áp dụng với hình thức trả lãi vào cuối kỳ. Thời gian triển khai huy động vốn tại VietBank là từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, lãi suất tiền gửi niêm yết tại kỳ hạn 1 tháng duy trì ở mức 3,9%/năm. Tiếp đó các khoản tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 2 - 5 tháng được niêm yết cùng mức lãi suất là 4%/năm. 

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng triển khai tại các kỳ hạn dài từ 6 tháng trở lên cao hơn hẳn. Lãi suất huy động ở mức 5,7%/năm đối với hai kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng. Kỳ hạn 8 tháng được niêm yết với lãi suất 5,8%/năm.

Mức lãi suất 5,9%/năm đang được ấn định cho khoản tiền gửi tại kỳ hạn 8 tháng và 10 tháng. Mặt khác, khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 11 tháng và 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất tương ứng là 6,1%/năm và 6,2%/năm.

Tại kỳ hạn 13 tháng, ngân hàng VietBank tham chiếu lãi suất cơ sở đối với các khoản vay trung và dài hạn. Hiện mức lãi suất cơ sở vẫn được niêm yết là 7,8%/năm, không đổi so với tháng trước. Tuy nhiên mức lãi suất này chỉ áp dụng với các khoản tiết kiệm mở mới. Trường hợp khách hàng tái tục tài khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng được áp dụng lãi suất tương tự với lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng. 

Ngân hàng huy động vốn tại các kỳ hạn 15 đến 36 tháng với lãi suất tiết kiệm không đổi duy trì ở mức 6,5%/năm.

Tiền gửi ở kỳ hạn 1 - 3 tuần có lãi suất thấp, niêm yết ở mức 0,2%/năm. Cùng với đó, khách hàng tất toán trước hạn được áp dụng lãi suất không kỳ hạn là 0,2%/năm.

Bên cạnh lĩnh lãi cuối kỳ, ngân hàng cũng triển khai các kỳ trả lãi khác như: trả lãi hàng quý (5,66%/năm đến 6,3%/năm), trả lãi hàng tháng (3,97%/năm đến 6,26%/năm), trả lãi trước (3,88%/năm đến 6,01%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng VietBank niêm yết tại quầy

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietBank cập nhật tháng 5/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: VietBank

Lãi suất ngân hàng Vietbank áp dụng cho tiền gửi qua kênh online tiếp tục được triển khai trong khoảng từ 4%/năm đến 6,8%/năm, không đổi so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi online được niêm yết cao hơn từ 0,1 đến 0,3 điểm % ở một số kỳ hạn so với biểu lãi suất tại quầy. 

Bảng lãi suất tiền gửi online có kỳ hạn tại VietBank 

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietBank cập nhật tháng 5/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: VietBank

 

chọn