Lâm Đồng sẽ sáp nhập toàn bộ huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Theo Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị TP Đà Lạt.

Một góc TP Đà Lạt hiện nay. (Ảnh: Hải Quân).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vừa qua đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 gồm nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của ba huyện (huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên) thành 1 huyện.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị TP Đà Lạt. Điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã (gồm các xã Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành và xã Tân Lạc) của huyện Bảo Lâm vào TP Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị TP Bảo Lộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh (do không đảm bảo 70% cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số).

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương (do có tiêu chuẩn diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định).

Sắp xếp đối với một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025 mà không đủ điều kiện, tiêu chí thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2026 - 2030.

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn). Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. 

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.