Lâm Đồng thống nhất sáp nhập 3 huyện Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ sáp nhập đơn vị hành chính ba huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành một đơn vị hành chính cấp huyện.

Một góc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng hiện nay. (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Theo Báo Chính phủ, Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa qua đã có Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 44, trong đó có kết luận nội dung về phương án sắp xếp đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030.

Trong đó, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023 - 2025 gồm sáp nhập đơn vị hành chính ba huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành một đơn vị hành chính cấp huyện.

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 gồm xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh; xã Quảng Lập vào xã Ka Đô thuộc huyện Đơn Dương; sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt.

Tỉnh ủy Lâm Đồng giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030, đồng thời nghiên cứu dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét cho ý kiến vào kỳ họp sắp tới.

Trước đó, ngày 22/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký công văn đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp ba đơn vị hành chính huyện (huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên) thành một đơn vị hành chính huyện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Sau khi sắp xếp, diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính huyện mới sắp xếp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2025 như sau: Sắp xếp đơn vị hành chính xã Triệu Hải thuộc huyện Đạ Tẻh vào đơn vị hành chính xã Quảng Trị. Sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Lập vào xã Ka Đô thuộc huyện Đơn Dương.

chọn
Hình ảnh xây dựng tuyến nối đường Võ Nguyên Giáp đến trung tâm hành chính huyện Đông Anh
Tuyến đường nối đường Võ Nguyên Giáp đến khu vực quy hoạch TTHC huyện Đông Anh, Hà Nội dài hơn 2 km đang triển khai xây dựng.