Lâm Đồng tìm nhà thầu thực hiện đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị tìm nhà thầu thực hiện các gói thầu xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định 2045 ngày 6/8 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Lâm Đồng tìm nhà thầu thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà - Ảnh 1.

Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà nằm ở trung tâm cao nguyên Lâm Viên, trên địa bàn huyện Lạc Dương và Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, cách TP Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723. (Nguồn ảnh: Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà)

Theo đó, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành ba gói thầu với tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng. 

Cụ thể, gói thầu số 1 có giá 9.347.000 đồng. Đây là gói tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định. Loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 10 ngày.

Gói thầu số 2 có giá 1.283.000 đồng, là tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định. Loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 10 ngày.

Gói thầu số 3 là xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Giá gói thầu là 1.283.774.000 đồng. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 120 ngày.

Cả ba gói thầu này sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý III này.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn thu kinh phí tự quản lý bảo vệ rừng năm 2021 thuộc lưu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Theo quyết định trên, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà có trách nhiệm lập thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt.

Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà và Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về cơ sở pháp lý, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu và các nội dung khác có liên quan.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản 3690 ngày 3/6 về việc rà soát nhiệm vụ, dự toán kinh phí xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Biduop - Núi Bà.

Vườn Quốc gia Biduop - Núi Bà được thành lập theo Quyết định số 1240 ngày 19/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup Núi Bà thành Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà. 

Đây là một trong 28 vườn quốc gia nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng Việt Nam với nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong phú, cảnh quan thiên nhiên đẹp với nhiều thác nước có đủ điều kiện khai thác du lịch sinh thái.

chọn
Khánh Hoà dự kiến đấu giá hơn 500 khu đất
Riêng Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hoà dự kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng 344 khu đất, lô đất, có tổng diện tích gần 93.700 m2.