Lịch cúp điện An Giang tuần này (18/9 - 24/9): Nhiều khu vực ở TP Long Xuyên và Châu Đốc bị mất điện

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (18/9 - 24/9), dự kiến nhiều khu vực thuộc TP Long Xuyên và Châu Đốc bị cúp điện từ sáng.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (18/9 - 24/9)

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (18/9 - 24/9), dự kiến một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này. Dưới đây là lịch cúp điện An Giang tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện Long Xuyên

Theo Công ty Điện lực Long Xuyên:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/09/2023
8:00:00
14:00:00 Một phần phường Bình Khánh (khu vực ngọn Tầm Vu) - TP Long Xuyên
19/09/2023 15:00:00
Một phần phường Mỹ Phước (khu vực khu dân cư đường Lê Trọng Tấn) - TP Long Xuyên
19/09/2023 8:30:00 9:30:00 Tại Ký túc xá Đại Học 2, phường Mỹ Xuyên - TP Long Xuyên
19/09/2023 9:30:00 11:30:00
Một phần phường Bình khánh ( khu vực từ ngã 3 Nguyễn Trường Tộ đến cầu Trà Ôn phía bên trái Quốc Lộ 91) - TP Long Xuyên
19/09/2023 11:30:00 13:30:00 Tại cơ sở Thắng Lợi, phường Bình Đức - TP Long Xuyên
19/09/2023 12:30:00 14:30:00 Tại Khách sạn Ngọc Giang, phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên
19/09/2023 19:00:00 20:30:00
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực tỉnh lộ 943 phía bên trái từ đầu đường Nguyễn Hoàng đến cầu Mương Khai nhỏ) - TP Long Xuyên
20/09/2023 8:00:00 17:00:00
Một phần phường Mỹ Phước (khu vực đường Phạm Cự Lượng, khóm Đông Thịnh 6) - TP Long Xuyên
20/09/2023 7:00:00 18:00:00 Một phần phường Mỹ Phước (khu vực chợ Xẻo Trôm ) - TP Long Xuyên
21/09/2023 8:00:00 13:30:00
Một phần phường Bình Khánh (khu vực đường Võ Văn Hoài) - TP Long Xuyên
21/09/2023
7:00:00
18:00:00
Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực chùa Bà Giai) - TP Long Xuyên
21/09/2023
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Cạn), một phần xã Mỹ Khánh (khu vực Sáu Lã) - TP Long Xuyên
21/09/2023
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực rạch Bằng Tăng, rạch Hội Đồng) - TP Long Xuyên
21/09/2023 17:00:00
Một phần phường Đông Xuyên (khu vực từ cầu Bà Bầu đến cầu Ông Mạnh phía bên phải, rạch Bà Bầu) - TP Long Xuyên
22/09/2023 9:00:00 16:00:00
Một phần phường Đông Xuyên (khu vực Dân Cư nam Bà Bầu) - TP Long Xuyên
22/09/2023
7:00:00
15:00:00
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ đầu đường Nguyễn Hoàng đến cầu Bằng Lăng phía bên phải) - TP Long Xuyên
22/09/2023
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ cầu Bằng Lăng đến Quỹ Tín Dụng Mỹ Hòa phía bên phải) - TP Long Xuyên
22/09/2023
18:00:00
Khu dân cư Tây An, phường Mỹ Thới - TP Long Xuyên
22/09/2023 Một phần phường Mỹ Phước (khu vực Kênh Đào) - TP Long Xuyên
23/09/2023 Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Thi) - TP Long Xuyên
23/09/2023
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực tỉnh lộ 943 phía bên trái từ đầu đường Nguyễn Hoàng đến cầu Mương Khai nhỏ) - TP Long Xuyên

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/09/2023
7:30:00
16:30:00
Một phần xã An Hòa (khu vực trạm Năm Khứu)
19/09/2023 Một phần xã An Hòa (khu vực trạm Cầu Chùa đến kinh Chà Và)
19/09/2023
17:00:00
Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực Người Chăm)
20/09/2023
Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ cầu nông trường đến cầu Bửu Liêm)
21/09/2023
Một phần TT An Châu (khu vực dọc Quốc lộ 91 phía tay trái từ cây xăng Lê Ngọc đến ngả 3 bến đò Mương Ranh)
21/09/2023 Một phần xã Cần Đăng (khu vực từ cầu Cần Thuận đến ngọn hang Tra)
22/09/2023
Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ cầu sắt Vĩnh Nhuận đến UBND Xã Tân Phú)
22/09/2023 Một phần xã Bình Thạnh (khu vực trạm bơm 3 Kiểm)

Lịch cúp điện Chợ Mới

Theo Công ty Điện lực Chợ Mới:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/09/2023
8:00
18:00:00
Xã Kiến Thành; một phần xã Nhơn Mỹ (từ Trường THCS Nhơn Mỹ đến Cầu Mương Khai); một phần xã Long Điền B (từ trạm Y Tế Long Điền B cũ đến bến đò Mương Lớn) - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.
21/09/2023 17:00:00
TBA Ngọn Cái thuộc xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

Lịch cúp điện Châu Đốc

Theo Công ty Điện lực Châu Đốc:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/09/2023
7:30
10:00:00
Đường Châu Long từ Trường Hải đến nhà số 260 (dãy chẵn) và 309 (dãy lẻ), phường Châu Phú B và Vĩnh Mỹ tuyến 475CĐ.
19/09/2023 8:30:00
Đường Nguyễn Đình Chiểu (trừ nhà đầu đường phía Trân Hưng Đạo); Đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, bao gôm: - Bên phải trái tuyến, dãy số lẻ: từ Louis Pasteur đến Hẻm 169m (bao gồm hẻm 169); - Bên phải tuyến, dãy số chẵn: từ Louis Pasteur đến nhà số 132;
19/09/2023 10:00 13:00:00
Đường Doãn Uẩn từ Thủ Khoa Nghĩa đến Cầu Cồn Tiên, phường Châu Phú A
20/09/2023
7:30
17:00:00
Các xã Phú Hội, Vĩnh Hội Đông và một phần thị trấn An Phú (KDC Kinh Thầy Ban), xã Đa Phước (khu vực Phước Quảng trên TL 957), xã Nhơn Hội (từ ấp Tắc Trúc đến Phú Hội) - Huyện An Phú
22/09/2023
Một số khu vực huyện An Phú bao gồm: Xã Phước Hưng, Quốc Thai (trừ khu vực Đồng Ki), Khánh An, thị trấn Long Bình (khu vực TL 956)- Huyện An Phú.
21/09/2023 8:00 15:00:00
Một phần đường tỉnh lộ 955A và một phần đường dân sinh cặp kinh Vĩnh Tế, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, Tp. Châu Đốc.

Lịch cúp điện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/09/2023
7:30
17:00:00
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu
19/09/2023 Phường Long Châu - Tân Châu
19/09/2023 Xã Tân Thạnh - Tân Châu
19/09/2023 Xã Vĩnh Xương - Tân Châu
19/09/2023 Xã Tân An - Tân Châu
20/09/2023 Phường Long Phú - Tân Châu
20/09/2023 Xã Phú Long - Phú Tân
20/09/2023 Xã Phú Vĩnh - Tân Châu
20/09/2023 Xã Châu Phong - Tân Châu
20/09/2023 Phường Long Hưng - Tân Châu
20/09/2023 Xã Phú Vĩnh - Tân Châu
21/09/2023 Xã Long Hòa - Phú Tân
21/09/2023 Xã Phú Lâm - Phú Tân
21/09/2023 Xã Vĩnh Xương - Tân Châu
22/09/2023 Xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Long - Phú Tân

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Theo Công ty Điện lực Thoại Sơn:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/09/2023
8:00
16:00:00
Khu vực ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn
19/09/2023 Khu vực TBA Năm Trung, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn
19/09/2023
Từ cầu Đình Phú Hòa đến trường tiểu học “A” TT Phú Hòa thuộc ấp Phú An, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.
19/09/2023 Khu vực TBA TDC kênh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn
19/09/2023 Khu vực TBA TDC kênh Đào 2, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn
19/09/2023 Khu vực TBA T1 Trung Sơn trụ 474/357/5, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn
19/09/2023
Khu vực TBA T1 Vành Đai Núi Sập trụ 477/113/6, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn
19/09/2023
17:00:00
Tại trạm NMXL HỮU PHƯỚC trụ 472TS/57 tuyến 472TS - huyện Thoại Sơn
19/09/2023
Tại trạm CTCP Môi Trường Đô Thị An Giang trụ 477TS/137/12A/4 tuyến 477TS.-TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn
19/09/2023
Tại trạm TRẦN THỊ ĐẸP (CSSL) trụ 474-475TS/53A tuyến 474TS.- huyện Thoại Sơn
19/09/2023
Tại trạm Trần Văn Chàm trụ 479TS/88/72A tuyến 479TS.- huyện Thoại Sơn
20/09/2023
Tại trạm CT TNHH Dược Liệu GAMYN trụ 474TS/443/1 tuyến 477TT.- huyện Thoại Sơn
20/09/2023 Tại trạm Trường Thọ trụ 472TS/98/10 tuyến 472TS..- huyện Thoại Sơn
20/09/2023
Tại trạm HKD Phong Phú trụ 474TS/271/1 tuyến 474TS..- huyện Thoại Sơn
20/09/2023
Tại trạm Ngân Thảo Thoại Sơn trụ 474TS/441/1 tuyến 477TT...- huyện Thoại Sơn
20/09/2023
Tại trạm HTX NN Tây Phú (Năng Lượng Xanh) 475TS/275/138A/1 tuyến 477TT...- huyện Thoại Sơn
21/09/2023 7:00 Mỹ Phú Đông, ấp Trung Phú 4, 6 xã Vĩnh Phú - huyện Thoại Sơn
21/09/2023
8:00
Tại trạm Huỳnh Văn Na trụ 471TS/146/29/1 tuyến 471TS....- huyện Thoại Sơn
21/09/2023
Tại trạm TT Giống Thủy Sản Cấp I Bình Thạnh (Cơ sở 2) trụ 473TS/146/ 8A/6 tuyến 471TS....- huyện Thoại Sơn
21/09/2023
Tại trạm KDC Trạm KDC Kênh Bốn Tổng trụ 471TS/146/87/2/3 tuyến 471TS....- huyện Thoại Sơn
21/09/2023
Tại trạm TBA T2 Vành Đai Núi Trọi trụ 475/244/62/2 tuyến 475TS.....- huyện Thoại Sơn
21/09/2023
Tại trạm TBA T11 Vọng Đông trụ 477/275 tuyến 474TS.....- huyện Thoại Sơn
21/09/2023
Tại trạm TBA T9A Vọng Đông trụ 479/185A 5 tuyến 472TS ....- huyện Thoại Sơn
21/09/2023 Tại trạm TBA T3 Ba Bần 478/163 tuyến 478TS ....- huyện Thoại Sơn
21/09/2023
Tại trạm TBA T2 Vĩnh Thắng 471/146/112 tuyến 471TS ....- huyện Thoại Sơn
21/09/2023
Tại trạm TBA T3 Vĩnh Lợi 471/146/90/2/33 tuyến 471TS ....- huyện Thoại Sơn
21/09/2023 Tại trạm CTCP Trí Minh trụ 476TS/103/1 tuyến 476TS
21/09/2023
Tại trạm Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang 471TS/146/112A/1 tuyến 471TS

Lịch cúp điện Phú Tân

Theo Công ty Điện lực Phú Tân:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
21/09/2023 8:30:00 17:00:00
Một phần xã Hoà Lạc (từ cầu Hoà Bình đến kênh Bắc Phú Lạc) - huyện Phú Tân

Lịch cúp điện Châu Phú

Theo Công ty Điện lực Châu Phú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/09/2023
8:00
17:00:00
Trạm biến áp T3 Vĩnh Thạnh Trung, TT Vĩnh Thạnh Trung
19/09/2023 Trạm biến áp T8 Vĩnh Thạnh Trung, TT Vĩnh Thạnh Trung
19/09/2023 Trạm biến áp T1A Rạch Cây Gáo, xã Bình Thủy
20/09/2023 Trạm biến áp T10 Mỹ Thiện, xã Mỹ Phú
20/09/2023 Trạm biến áp T3 Mỹ Thiện, xã Mỹ Phú
20/09/2023 Trạm biến áp T5 Mỹ Thiện, xã Mỹ Phú
21/09/2023 Trạm biến áp T3 Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ
21/09/2023 Trạm biến áp T3 Kênh Cóc, xã Đào Hữu Cảnh
21/09/2023 Trạm biến áp T4 Tân Lập, xã Đào Hữu Cảnh
22/09/2023
Trạm biến áp T7 Mỹ Đức thuộc xã Mỹ Đức; T3A Khánh An, T3 Khánh An thuộc xã Khánh Hòa

Lịch cúp điện Tri Tôn

Theo Công ty Điện lực Tri Tôn:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/09/2023 7:00 17:00 Lương Phi, Ba Chúc, Lê Trì, Vĩnh Phước, Vĩnh Gia

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Theo Công ty Điện lực Tịnh Biên:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/09/2023
7:30
13:00:00
Phường Núi Voi, một phần khóm 2 Phường Chi Lăng, Tân Lợi, Tân Lập (đoạn cặp kênh Xáng Cụt) - thị xã Tịnh Biên
19/09/2023 17:00:00
Khu vực Bộ Binh 1 - Sư đoàn 330, khóm 1 Phường Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên
20/09/2023 16:00:00 Một phần phường Thới Sơn (khu vực Chùa Thới Sơn) - thị xã Tịnh Biên
22/09/2023
11:00:00
Một phần phường Tịnh Biên (khu vực bến xe Tịnh Biên) – thị xã Tịnh Biên
22/09/2023
Khu vực Trạm bơm Vĩnh Trung, ấp Vĩnh Hạ xã Vĩnh Trung - thị xã Tịnh Biên
23/09/2023
17:00:00
Khu hành chính thị xã Tịnh Biên, khóm Xuân Hòa Phường Tịnh Biên - thị xã Tịnh Biên
22/09/2023 13:30
Một phần phường Nhà Bàng (khu vực Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 12) – thị xã Tịnh Biên

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn
Tiến độ khu nhà ở 127 ha của VSIP tại TP Tân Uyên, Bình Dương
Khu dân cư ấp 4 - Vĩnh Tân do VSIP làm chủ đầu tư được phê duyệt từ năm 2009, đến nay đã bồi thường giải phóng mặt bằng 98%, đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tỷ lệ xây dựng nhà ở của người dân khoảng 56%. Khi hoàn thành, dự án này sẽ cung cấp hơn 2.800 sản phẩm bất động sản.