Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (20/5-26/5): Nhiều ấp thuộc TP Bến Tre, Châu Thành và Bình Đại bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (20/5-26/5), nhiều nơi thuộc TP Bến Tre, Bình Đại, Giồng Trôm và các huyện lân cận không có điện sinh hoạt một số ngày trong tuần

Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (20/5-26/5) 

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều ghi nhận lịch cúp điện mới trong tuần này.

Sau đây là lịch cúp điện Bến Tre mà bạn có thể tham khảo để biết được thời gian cúp cụ thể:   

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực thành phố Bến Tre:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
21/05/2024
07:00 13:00 Ấp 4 xã Nhơn Thạnh
13:00 17:00 Khu phố 1, 3 phường Phú Tân
22/05/2024
07:00
13:00 Ấp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh An
17:00 Ấp 3 xã Sơn Đông
13:00 17:00 Khu phố 1 phường Phú Tân
23/05/2024
07:00
13:00 Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An
17:00
Khu phố 4,5 phường Phú Khương
Ấp 2 xã Sơn Đông; ấp Bình Thành xã Bình Phú
24/05/2024
07:00 13:00 Ấp Mỹ Đức xã Bình Phú
08:30
17:00 Ấp Mỹ Hòa xã Bình Phú
11:00 Khu phố 1, 2 phường Phú Tân
13:00 17:00 Ấp Bình Thành xã Bình Phú
25/05/2024
07:00 13:00 Khu phố 4, khu phố Mỹ Tân Phường 7
13:00 17:00 Ấp 2, 3 xã Sơn Đông
26/05/2024
07:00
18:00
Bên trái Đại lộ Đồng Khởi từ Vòng xoay Tân Thành đến Chùa Pháp Tam, trừ hẻm sân bia và hẻm kênh Tập Đoàn, đường Nguyễn Thị Định từ Vòng xoay Phú Khương đến ngã tư Tú Điền
Ấp Phú Hào, Phú Hữu, Phú Tự xã Phú Hưng
08:00 Ấp Bình Thành xã Bình Phú, khu phố Mỹ Tân Phường 7
08:00
11:00
Làng SOS, Bệnh viện Trần văn An
09:30
Khu phố 2 phường 8
Công ty TNHH năng lượng Bảo Nguyên
13:00
17:00
Cơ sở gia công lưới an toàn Bến Tre
Ấp Phú Chánh xã Phú Hưng
14:30 Ấp Phú Hào, Phú Chánh xã Phú Hưng

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực Ba Tri:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/05/2024
08:00
17:00
Ấp 3 xã Tân Xuân
Ấp 7 xã Bảo Thạnh
Ấp 6 xã Bảo Thạnh
21/05/2024 07:30 12:30 Ấp Phú Long xã Phước Ngãi
22/05/2024 07:30 16:00 Ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp
23/05/2024 07:30 16:00 Ấp 6 xã An Ngãi Trung
24/05/2024 07:30 17:00 Ấp An Quí xã An Hòa Tây
25/05/2024 07:30 17:00 Ấp 1, 2 xã An Ngãi Trung
26/05/2024
07:30
17:00
Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri
Khu phố 2 thị trấn Ba Tri
Khu phố 6 thị trấn Ba Tri

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực Giồng Trôm:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/05/2024 08:00 17:00 Ấp 3 xã Phước Long, Ấp 1 xã Thuận Điền
21/05/2024
08:00
17:00
Ấp Bình Đông xã Bình Thành
Ấp Bình Lợi xã Bình Thành
Ấp Bình Đông Bình Tiên xã Bình Thành
Ấp Bình Tiên 1 xã Bình Hòa, ấp Bình Tiên xã Bình Thành
22/05/2024
08:00
17:00
Ấp Kinh Cũ xã Phong Nẫm
Ấp Giồng Sậy xã Phong Nẫm
Ấp Chợ xã Mỹ Thạnh
23/05/2024
08:00
10:00 Ấp Bình An xã Bình Thành
12:00 Khu Phố 1 Thị trấn Giồng Trôm, ấp Bình Tiên xã Bình Thành
17:00
Ấp Bình Tiên 1 xã Bình Hòa, ấp Bình Tiên xã Bình Thành
Ấp 6 xã Châu Bình
Ấp 5 xã Châu Bình

 

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực Thạnh Phú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
21/05/2024
07:30 17:00 Ấp An Ninh A xã An Thuận
11:00 13:00 Ấp An Điền, Xã An Điền huyện Thạnh Phú
22/05/2024
07:30 17:00 Ấp An Khương A Xã An Điền
13:00 15:00 Ấp An Điền, Xã An Điền huyện Thạnh Phú
23/05/2024 07:30 12:00 Ấp Quí Thuận xã Hoà Lợi

 

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/05/2024
07:30 17:00
Ấp Chánh, Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây thị trấn Tiên Thủy; khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Quới Sơn, ấp Tân Vinh xã Tân Thạch
13:30 17:00 Trạm Khách hàng
21/05/2024 07:30 17:00
Ấp Tân Qui, Mỹ Phú xã Tân Phú, Tiên Hưng xã Tiên Long, Long Thạnh xã Giao Long, Ấp 7 xã Quới Sơn
22/05/2024 07:30 17:00
Ấp Hữu Chiến xã Hữu Định, Phú Hòa xã Quới Thành, Phú Xuân xã Phú Đức, Phú Khương xã Phú Túc
23/05/2024 07:30 17:00
Ấp Chợ xã Thành Triệu, Phú Khương xã Phú Túc, Tân Bắc, Tân Nam xã Tân Phú, Tiên Phú 2 xã Tiên Long
24/05/2024 07:30 17:00 Ấp Mỹ Phú xã Tân Phú, Tiên ThạnhTiên Lợi xã Tiên Long
25/05/2024 07:30 17:00 Ấp 2, Ấp 3, Phước Thành, Phước Hậu xã Tam Phước
26/05/2024
07:30 18:00
Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi, Phước Hòa xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch; Ấp 1, khu tái định cư, ấp Quới Thạnh Đông xã Quới Sơn; ấp Phước Thới xã An Phước; ấp An Phú xã An Khánh, ấp Long Hội, Long Hòa, Long Thạnh xã Giao Long; ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, Hữu Thành xã Hữu Định
13:00 16:00 Ấp An Phú xã An Khánh

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách 

Theo Công ty Điện lực Chợ Lách: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/05/2024 08:30 17:00 Ấp Phụng Đức B xã Phú Phụng
21/05/2024
08:00 11:00 Ấp Bình An, thị trấn Chợ Lách
10:00 15:00 Ấp Hòa Khánh xã Vĩnh Thành
14:30 17:00 Ấp Vĩnh Nam, Đông Nam xã Vĩnh Thành
22/05/2024 13:00 17:00 Ấp Sơn Long xã Sơn Định, ấp Hòa Thuận, Vĩnh Lộc xã Vĩnh Bình
25/05/2024 08:00 17:00
Ấp Thanh Trung, Tân Trung, Phú Hòa, Thanh Xuân, Thanh Điền, Phú Long, Phú Hưng xã Hưng Khánh Trung B

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Bắc:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
21/05/2024 08:00 17:00 Ấp Chợ Xếp xã Tân Thành Bình
22/05/2024 08:00 14:00 Ấp Tân Đức B xã Tân Bình
23/05/2024
08:00
17:00
Ấp Đông Trị xã Thành An
13:30 Ấp Tân Nhuận xã Nhuận Phú Tân
24/05/2024
08:00
17:00
Ấp Hòa Thuận, Đông Thuận xã Thành An
Ấp Đông Thuận xã Thành An
13:00 17:00 Khu phố Phước Hậu thị trấn Phước Mỹ Trung
25/05/2024
08:00 17:00 Ấp Đông An xã Thành An
13:00 17:00 Ấp Hòa Thuận 2 xã Hòa Lộc
26/05/2024
08:00
17:00
Khu phố Phước Khánh thị trấn Phước Mỹ Trung
Ấp Thanh Hòa xã Thành An
13:00 Ấp Thủ Sở xã Thạnh Ngãi

Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực Bình Đại:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/05/2024
08:00
17:00
Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung
Ấp Giồng Bông xã Thới Lai
08:30 10:30 Khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư Bến Tre xã Bình Thắng
09:00 10:00 Khách hàng Đại lý thức ăn Quốc Trung xã Phú Long
10:15 11:00 Khách hàng NTCN Hồ Văn Thương xã Định Trung
13:00 17:00 Khách hàng Ban quản lý cảng cá, Cơ sở Trung Thu 2 xã Bình Thắng
21/05/2024
10:15 11:00 Khách hàng Hồ Hữu Tài xã Phú Vang
08:00
17:00
Ấp Phú Hưng xã Phú Thuận
Ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng
Ấp Giồng Bông xã Thới Lai
09:00 10:00 Khách hàng Trần Thị Thanh Trang xã Lộc Thuận
08:00 17:00 Ấp Chợ xã Thới Lai
13:00 14:00
Khách hàng Công ty TNHH mua bán các sản phẩm dừa Nhơn Hòa xã Châu Hưng
22/05/2024
08:00 17:00 Ấp Bình Thạnh 3, Bình Phú xã Thạnh Trị
09:00 10:00 Khách hàng Bùi Văn Lộc xã Lộc Thuận
10:15 11:00 Khách hàng NTCN Võ Văn Long xã Phú Long
23/05/2024
08:00
17:00 Ấp 1, 2 xã Bình Thắng
11:00 Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tiên xã Thạnh Trị
09:00 10:00 Khách hàng NTCN Trần Văn Hiền xã Thạnh Phước
10:15 11:00 Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thu Hà xã Thạnh Phước
13:00 16:00 Khách hàng NTCN Trịnh Văn Châu xã Bình Thắng
24/05/2024
07:30
17:00
Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước
Ấp Thừa Trung – Thừa Tiên xã Thừa Đức
Ấp Cây Trôm – Cầu Sắt xã Bình Thới
09:00 10:00 Khách hàng NTCN Lê Thị Năm xã Định Trung
10:15 11:00 Khách hàng NTCN Võ Văn Lương xã Bình Thới
25/05/2024
08:00 09:00 Khách hàng hộ kinh doanh Thư Kỳ xã Phú Long
08:30
17:00
Ấp Giồng Bông xã Thới Lai
Ấp Tân Định xã Định Trung, Ao Vuông xã Phú Long
Ấp 2 xã Tam Hiệp
Ấp 1 xã Tam Hiệp
10:30 Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Cá Việt xã Thạnh Phước
17:00 Ấp 1 xã Bình Thới
09:30 10:30 Khách hàng NTCN Cao Thị Mạng xã Định Trung
14:15 15:15 Khách hàng Trần Quốc Trung, Trần Thị Nguyệt, thị Trấn Bình Đại
15:30
16:10 Khách hàng NTCN Nguyễn Kim Dung xã Phú Long
17:00 Khách hàng NTCN Nguyễn Thái Học xã Thạnh Phước
26/05/2024
09:00 10:00 Khách hàng NTCN Trần Văn Thơ xã Đại Hòa Lộc
10:10 11:00 Công ty TNHH Tân Long Mekong hị Trấn Bình Đại

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Nam:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
21/05/2024 08:00 17:00 Ấp Bình Đông xã Hương Mỹ
22/05/2024 14:30 17:00 Ấp Tân Bình, Bình Thạnh xã Thành Thới B
25/05/2024
07:00
18:00
Khu phố 1, 2, 3, 4, 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp An Vĩnh xã Đa Phước Hội
Khu phố 7, ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới, Tân Lộc xã Tân Hội

Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.