Lịch cúp điện quận Tân Bình ngày 28/8 - 30/8

Công ty Điện lực Tân Bình ra thông báo lịch cúp điện 3 ngày từ 28-30/8 tại quận Tân Bình, do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 28/8 đến 3/9 trên địa bàn quận Tân Bình (TP HCM) sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Lịch cúp điện quận Tân Bình ngày 28/8 - 30/8 cụ thể như sau:

28/8

Mất điện một phần phường 13

G19LP193D, G19LP180N

Từ 8h00 đến 12h00

Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Mất điện một phần phường 12

Q29FP117L

Từ 13h00 đến 16h00

29/8

Mất điện một phần phường 6, phường 13

Q29KP034D, G19LP125D

Từ 9h00 đến 13h00

30/8

Mất điện một phần phường 10

R19EC1 

Từ 8h00 đến 12h00

Mất điện một phần phường 4, phường 5

Q29KP022D, Q29OP048L 

Từ 9h00 đến 13h00

Mất điện một phần phường 10

R19EP077D, R19EP081D

Từ 8h00 đến 12h00

3/9

Mất điện một phần phường 4, phường 11 

G19JP079D, Q29OP004D

Từ 9h00 đến 13h00

Phía Công ty Điện lực Tân Bình đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP HCM, khách hàng có thể gọi đến số điện thoại 1900545454 để được hỗ trợ.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.