Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (19/10 - 25/10): Dự kiến nhiều nhà ở TP Tây Ninh bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Tây Ninh mới nhất tuần này (19/10 - 25/10), dự kiến nhiều nhà ở thành phố Tây Ninh và một số khu vực lân cận bị cúp điện.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (19/10 - 25/10)

Theo Công ty Điện lực Tây Ninh, khu phố Ninh Phú, Ninh Tân phường Ninh Sơn; Ấp Thạnh Đông xã Thạnh Tân bị cúp điện từ 08h00 đến 11h30 ngày 20/10.

Xem lịch cúp điện chi tiết từng vùng ngay dưới đây: 

Lịch cúp điện thành phố Tây Ninh

Theo Công ty Điện lực Thành phố Tây Ninh:

NgàyTừĐếnKhu vực
20/10/2020
8:00:00
17:00:00Khu phố 2 phường I
20/10/202011:30:00Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân phường Ninh Sơn; Ấp Thạnh Đông xã Thạnh Tân
21/10/2020
17:00:00
Khu phố 2,3,4,5,6 phường IV,
23/10/2020Khu phố 5 phường I
24/10/2020Khu phố 3 phường I; khu phố 1 phường II

Lịch cúp điện thị xã Trảng Bàng

Theo Công ty Điện lực Trảng Bàng:

NgàyTừĐếnKhu vực
19/10/20208:00:0017:00:00Khu phố Chánh, Phước Hậu, Phước Hiệp phường Gia Bình
20/10/20208:00:0017:00:00Khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình
20/10/20208:00:0017:00:00Khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình
21/10/20208:00:0017:00:00Khu phố An Đước phường An Tịnh
22/10/20208:00:0017:00:00Khu phố Lộc Vĩnh phường Lộc Hưng
23/10/20207:30:0017:00:00Khu phố Lộc An phường Lộc Hưng
24/10/20208:00:0017:00:00Khu phố Lộc Thọ phường Lộc Hưng

Lịch cúp điện thị xã Hòa Thành

Theo Công ty Điện lực Hòa Thành: 

NgàyTừĐếnKhu vực
19/10/20208:00:0017:00:00Ấp Trường Xuân, Trường Cửu, Trường Thiện xã Trường Hòa
19/10/20208:00:0017:00:00Ấp Long Bình xã Long Thành Nam
20/10/20207:00:0017:00:00Ấp Giang Tân, Long Khương xã Long Thành Nam
20/10/20207:00:0017:00:00Khu phố Long Tân, Long Đại, Sân Cu phường Long Thành Bắc
21/10/20206:00:0017:00:00Khu phố 4 phường Long Hoa, Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc (khu vực đường Nguyễn Huệ)
21/10/20208:00:0017:00:00Khu phố Hiệp An, Hiệp Định, Hiệp Hòa phường Hiệp Tân
22/10/20208:00:0017:00:00Khu phố Long Trung xã Long Thành Trung
22/10/20208:00:0017:00:00Khu phố Long Trung xã Long Thành Trung
22/10/20208:00:0017:00:00Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung
22/10/20208:00:0017:00:00Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa
22/10/20208:00:0017:00:00Ấp Trường An xã Trường Tây
23/10/20208:00:0017:00:00Khu phố 4 phường Long Hoa
23/10/20208:00:0017:00:00Khu phố 3 phường Long Hoa
24/10/20207:00:0017:00:00Khu phố Long Kim, Long Chí, Long Thành phường Long Thành Trung

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

NgàyTừĐếnKhu vực
19/10/20207:00:0011:30:00Ấp Phước Lợi, Phước Lập xã Phước Vinh
19/10/202013:30:0017:00:00Ấp Phước Hoà xã Phước Vinh
20/10/20208:00:0011:30:00Công trình giao thông
20/10/20208:00:0011:30:00Công ty sản xuất Hải Trung
20/10/202013:30:0017:00:00Ấp Bình Hòa xã Thái Bình
21/10/20207:00:0017:00:00Ấp Sa Nghe xã An Cơ
22/10/20208:00:0011:30:00Lò mổ heo Trần Thị Cúc
22/10/20208:00:0011:30:00Trung tâm bảo trợ xã hội Tổng hợp
22/10/20208:00:0011:30:00Công Ty TNHH Diễm Ngân Thịnh
22/10/202013:30:0017:00:00Công ty TNHH MTV SX&CB gỗ Đức Long
22/10/202013:30:0017:00:00Công ty TNHH Đức Long
23/10/20208:00:0011:30:00Cơ sở bánh tráng Nguyễn Thị Kim Tiền
23/10/20208:00:0011:30:00Cơ sở nước đá Vũ Hải Đăng
23/10/20208:00:0011:30:00Công ty TNHH Phân bón Đất Phúc
23/10/202013:30:0017:00:00Công ty TNHH TPK
23/10/202013:30:0017:00:00Công ty TNHH Phước Thắng
24/10/20206:00:0017:00:00Thị trấn Châu Thành; xã Thái Bình; ấp Thanh An xã An Bình
24/10/20206:00:006:30:00Ấp Bình Phong, ấp Bình Hòa xã Thái Bình
24/10/20207:00:0017:00:00Sư Đoàn 5 Bộ Binh
24/10/20208:00:0011:30:00Cơ Sở sản xuất Nam Thành Long
24/10/20208:0011:30Công ty CP XD Nhà Tây Nam
24/10/20208:0011:30Công ty TNHH Hồng Vĩnh Phát
24/10/202013:3017:00DNTN Tiến Thành
24/10/202013:3017:00Công ty TNHH Hùng Hiệp Phát
24/10/202017:0017:30Ấp Bình Phong, ấp Bình Hòa xã Thái Bình

Lịch cúp điện huyện Gò Dầu

Theo Công ty Điện lực Gò Dầu: 

NgàyTừĐếnKhu vực
19/10/2020
8:00:00
17:00:00
Ấp Trà Vỏ, Bến Mương xã Thạnh Đức. Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước
20/10/2020Ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước
20/10/2020Ấp Chánh, Cây Da, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh
21/10/2020Ấp 5 xã Bàu Đồn. Ấp Rộc xã Thạnh Đức
22/10/2020Ấp 2, 3 xã Bàu Đồn. Ấp Xóm Mới 1 xã Thanh Phước
22/10/2020Ấp Bến Chò xã Thạnh Đức Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức Ấp 6 xã Bàu Đồn
23/10/2020Ấp Đường Long xã Thạnh Đức
23/10/202011:30:00Ấp Xóm Mới xã Thanh Phước
24/10/202017:00:00Ấp Xóm Mới 2 xã Thanh Phước
25/10/202017:00:00Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang. Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước
25/10/202011:30:00Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang
25/10/202017:00:00Ấp 5 xã Bàu Đồn

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu  

Theo Công ty Điện lực Bến Cầu:

NgàyTừĐếnKhu vực
19/10/20208:00:0017:00:00Ấp Long Giao xã Long Chữ
20/10/20208:00:0017:00:00Ấp Long Cường xã Long Khánh
20/10/202010:00:0011:30:00Ấp Long Hưng xã Long Thuận
21/10/20208:00:0017:00:00Ấp Phước Mỹ xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng
22/10/20208:00:0017:00:00Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng
23/10/20208:00:0017:00:00Ấp Phước Lợi xã Phước Bình Thị xã Trảng Bàng
24/10/20208:00:0017:00:00Khu phố 2 TTBC
25/10/20208:00:0017:00:00Khách hàng: Công ty TNHH Huvis Water Việt Nam

Lịch cúp điện huyện Tân Biên

Theo Công ty Điện lực Tân Biên:

NgàyTừĐếnKhu vực
22/10/20208:00:0017:00:00Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công; ấp Gò Cát xã Tân Phong

Lịch cúp điện huyện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

NgàyTừĐếnKhu vực
20/10/20207:00:0017:00:00Ấp Tân Lợi xã Tân Hưng
21/10/20208:00:0017:00:00Ấp Đông Thành xã Tân Đông
22/10/20208:00:0017:00:00Ấp Tân Châu xã Tân Phú
23/10/20208:00:0017:00:00Ấp 5 xã Suối Dây
23/10/20208:00:0017:00:00Ấp 6 xã Suối Ngô
23/10/20208:00:0017:00:00Ấp 7 xã Suối Dây, ấp Đông Lợi xã Tân Đông
28/10/20208:00:0017:00:00Ấp Tân Trung Xã Tân Hưng

Lịch cúp điện huyện Dương Minh Châu

Theo Công ty Điện lực Dương Minh Châu: 

NgàyTừĐếnKhu vực
20/10/20209:00:0010:00:00Ấp Thuận Bình, Thuận An xã Truông Mít.
22/10/20208:00:0017:00:00Ấp 3 xã Bến Củi
22/10/20208:00:0017:00:00Ấp 3 xã Bến Củi
22/10/20208:00:0017:00:00Ấp 3 xã Bến Củi
23/10/20208:00:0017:00:00Ấp Khởi Hà, Khởi Trung xã Cầu Khởi
24/10/20208:00:0010:00:00Ấp Phước Tân 2, 3 xã Phan
24/10/202010:00:0011:30:00Ấp Phước Long 1 xã Phan

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa có lịch cúp điện hôm nay. Người dân thành phố có thể xem lịch cúp điện Tây Ninh tại đây: Lịch cúp điện Tây Ninh.

chọn