Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (3/8 - 9/8): Dự kiến nhiều khu vực thị xã Trảng Bàng bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Tây Ninh mới nhất tuần này (3/8 - 9/8), dự kiến các khu vực TP Tây Ninh, thị xã HòaThành, Trảng Bàng và một số khu vực lân cận bị cúp điện.

Lịch cúp điện thành phố Tây Ninh

Theo Công ty Điện lực Thành Phố Tây Ninh:

NgàyThời gianKhu vực
03/08/2020
8h00 - 17h00
Trạm chuyên dùng khách hàng
8h00 - 11h30
Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh
04/08/20208h00 - 17h00
Trạm chuyên dùng khách hàng
05/08/20208h00 - 17h00
Nhánh rẽ chuyên dùng khách hàng - Trạm chuyên dùng khách hàng
06/08/2020
8h00 - 11h30
Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh
8h00 - 17h00
Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn - Trạm chuyên dùng khách hàng
07/08/20208h00 - 17h00
Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn - Trạm chuyên dùng khách hàng
08/08/20208h00 - 17h00
Khu phố 5 phường I - Trạm chuyên dùng khách hàng

Lịch cúp điện thị xã Trảng Bàng

Theo Công ty Điện lực Trảng Bàng:

NgàyThời gianKhu vực
03/08/20208h00 - 17h00
Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng - Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc
04/08/20207h30 - 17h00
Khu phố An Thới phường An Hòa; khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình
05/08/20208h00 - 17h00
Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận
06/08/20208h00 - 17h00
Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận
07/08/20208h00 - 17h00
Khu phố Gia Tân, Lộc Trát phường Gia Lộc - Khu phố Lộc Hòa, Lộc Thanh phường Lộc Hưng
08/08/20207h30 - 12h00
Khu phố Lộc An, Lộc Du phường Trảng Bàng

Lịch cúp điện thị xã Hòa Thành

Theo Công ty Điện lực Hòa Thành: 

NgàyThời gianKhu vực
03/08/20208h00 - 17h00
Ấp Trường An xã Trường Tây
04/08/20208h00 - 17h00
Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc - Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc - Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung
06/08/20208h00 - 17h00
Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung
08/08/20208h00 - 17h00
Khu phố 4 phường Long Hòa (Nội ô Tòa Thánh) - Ấp Giang Tân, Long Khương xã Long Thành Nam
09/08/202013h30 - 17h00
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc, Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa

Lịch cúp điện huyện Gò Dầu

Theo Công ty Điện lực Gò Dầu: 

NgàyThời gianKhu vực
03/08/20208h00 - 17h00
Lò Mổ Nguyễn Thị Đa DNTN Sơn Phong NĐ Phạm Văn Nựa - Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh
05/08/20208h00 - 17h00
Ấp 3 xã Bàu Đồn - Ấp 5 xã Bàu Đồn Ấp Phước Đức xã Phước Đông - Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước; Ấp Suối Cao B xã Phước Đông
06/08/20208h00 - 17h00
Ấp Rộc A xã Thạnh Đức - Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức
08/08/20208h00 - 17h00
Khu phố Nội Ô B, Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình B Thị trấn - Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Xóm Mới xã Thanh Phước

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu  

Theo Công ty Điện lực Bến Cầu:

NgàyThời gianKhu vực
03/08/20208h00 - 17h00
Ấp Chánh, ấp Voi xã An Thạnh - Ấp Voi xã An Thạnh
05/08/2020
8h00 - 10h00
Ấp Bàu Tép, ấp A, B xã Tiên Thuận
13h30 - 15h30
Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận.
13h30 - 17h00
Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận.
06/08/20208h00 - 17h00
Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng
08/08/20208h00 - 17h00
Khu phố 2, 3 TTBC

Lịch cúp điện huyện Tân Biên

Theo Công ty Điện lực Tân Biên:

NgàyThời gianKhu vực
03/08/20208h00 - 17h00
Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc
04/08/2020
8h00 - 11h30
Khu phố 2, 7 Thị trấn - Tổ 4 ấp Mới, ấp Sân Bay xã Tân Phong
9h00 - 10h00
HTT Pha Văn Thà
10h30 -11h30
HTT Nguyễn Thị Hợi
14h00 - 15h00
Chi cục kiểm dịch thực vật vùng II
05/08/20208h00 - 11h30
Ấp Sân Bay xã Tân Phong
06/08/2020
8h00 - 9h30
Ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây
10h00 - 10h30
Tổ 6 Ấp Mới xã Tân Phong
10h45 - 11h30
Ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong
14h00 - 15h00
Ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong
08/08/2020
8h30 - 9h30
Công An Tân Biên (TCD)
9h45 - 10h30
Hộ sử dụng điện Nguyễn Văn Thanh
10h45 - 11h30
Trường THPT Nguyễn An Ninh
14h00 - 16h00
Cty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành (trang trại nuôi heo)

Lịch cúp điện huyện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

NgàyThời gianKhu vực
05/08/20208h00 - 17h00
Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông - Ấp Đông Tiến xã Tân Đông - Ấp Đông Thành xã Tân Đông
07/08/20208h00 - 17h00
Ấp Đông Hà xã Tân Đông
08/08/20208h00 - 17h00
Khu phố 2, 3 thị Trấn Tân Châu - Khu phố 4 thị Trấn Tân Châu

Lịch cúp điện huyện Dương Minh Châu

Theo Công ty Điện lực Dương Minh Châu: 

NgàyThời gianKhu vực
03/08/20207h30 -17h30
Ấp 1, 3 xã Bến Củi
04/08/2020
7h30 -8h30
Ấp Phước Tân 1, xã Phan
7h30 -17h30
Ấp Bình Linh - Xã Chà Là
17h30 -18h30
Ấp Phước Tân 1, xã Phan
05/08/20207h30 - 17h30
Ấp Láng - Xã Chà Là - Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít
08/08/20207h30 - 17h30
Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa có lịch cúp điện hôm nay. Người dân thành phố có thể xem lịch cúp điện Tây Ninh tại đây: Lịch cúp điện Tây Ninh.

chọn