Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (2/10 - 8/10): Nhiều ấp thuộc huyện Chợ Gạo mất điện

Theo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (2/10 - 8/10), dự kiến nhiều ấp thuộc huyện Chợ Gạo bị mất điện.

Lịch cúp điện Tiền Giang mới nhất tuần này (2/10 - 8/10)

Theo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (2/10 - 8/10), dự kiến một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này. Theo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này:

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Theo Công ty Điện lực Mỹ Tho:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
03/10/2023 7:30:00 17:00:00 Một phần phường 2, 8
04/10/2023 7:30:00 16:30:00 Một phần Ấp Thới Bình, Thới Thạnh, xã Thới sơn
05/10/2023 7:30:00 16:00:00 Một phần đường Trần Thị Thơm, phường 9
05/10/2023 7:30:00 17:00:00 Một phần xã Trung An
06/10/2023 7:30:00 17:00:00 Một phần tỉnh lộ 864, xã Trung An

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Theo Công ty Điện lực Gò Công Đông:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
01/10/2023 8:00:00 17:00:00
Toàn bộ Cụm công nghiệp Gia Thuận 1, một phần xã Tân Phước, Gia Thuận

Lịch cúp điện thị xã Gò Công

Theo Công ty Điện lực thị xã Gò Công:

01/10/2023 7:00:00 17:00:00 Một phần xã Long Chánh
01/10/2023 8:00:00 11:00:00 Một phần xã Tân Trung - thị xã Gò Công
04/10/2023 7:00:00 15:00:00 Một phần xã Long Thuận, Long Hưng - Thị xã Gò Công

Lịch cúp điện Gò Công Tây

Theo Công ty Điện lực Gò Công Tây:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
01/10/2023 6:30:00 17:00:00
Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Thạnh; một phần ấp Bình Hòa Đông xã Bình Nhì; một phần Khu Phố 6 - TTVB. Toàn phần xã Thạnh Trị, một phần ấp Long Bình, Bình Cách, Thạnh Phong xã Yên Luông. Một phần ấp Phú Trung xã Long Bình; một phần ấp Bình Nhựt, Bình Hưng xã Thành Công
01/10/2023 6:30:00 7:00:00
Một phần ấp Thạnh Phong, Long Bình, Phú Quới xã Yên Luông; một phần ấp Hòa Thạnh, Thạnh Lợi xã Bình Tân. Một phần ấp Quới An, Hòa Phú, Long Hải xã Long Bình.
01/10/2023 7:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 3, Khu phố 4 - TTVB
04/10/2023 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Thạnh Bình xã Thạnh Trị
04/10/2023 9:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 4 - TTVB
04/10/2023 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp Thạnh Yên xã Thạnh Trị
05/10/2023 7:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 3 - TTVB
06/10/2023 7:30:00 17:00:00
Một phần khu phố 5 - TTVB và một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Thạnh Nhựt
07/10/2023 7:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 3, Khu phố 4 - TTVB

Lịch cúp điện Cai Lậy

Theo Công ty Điện lực Cai Lậy:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
03/10/2023 7:30:00 17:00:00 Một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy
04/10/2023 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy
05/10/2023 7:30:00 17:00:00 Một phần xã Tân Phong, huyện Cai Lậy
06/10/2023 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy

Lịch cúp điện Tân Phước

Theo Công ty Điện lực Tân Phước:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
03/10/2023 8:00 16:00 Mất điện một phần xã Thạnh Hòa

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Theo Công ty Điện lực Chợ Gạo:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
01/10/2023 7:00:00 16:00:00 Khu 3 TT Chợ Gạo
01/10/2023 11:30:00 13:00:00 Một phần xã Hòa Định
02/10/2023 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Hòa Phú xã Bình Ninh
04/10/2023 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Mỹ Thạnh xã Hòa Định
04/10/2023 13:30:00 16:00:00 Một phần ấp Đăng Phong xã Thanh Bình
05/10/2023 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bình An xã Song Bình
05/10/2023 11:00:00 17:00:00 Ấp Nhơn Hòa xã Hòa Định
06/10/2023 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Quới Thượng xã Bình Ninh
07/10/2023 7:00:00 16:00:00 Ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền
07/10/2023 7:00:00 17:00:00 Ấp Bình Long, Bình Phú xã Thanh Bình
07/10/2023 7:30:00 8:50:00 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình Điền
07/10/2023 8:00:00 11:30:00
Ấp Bình Hòa Điền Thạnh xã Long Bình Điền và một phần ấp Bình Hiệp, Bình An xã Song Bình
07/10/2023 8:55:00 9:20:00 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình Điền
07/10/2023 10:40:00 11:00:00 Một phần ấp Điền Thạnh xã Long Bình Điền
07/10/2023 11:05:00 11:30:00 Một phần ấp Điền Lợi xã Long Bình Điền
07/10/2023 13:30:00 17:00:00 Một phần ấp Tân Ninh xã Xuân Đông
07/10/2023 13:30:00 17:00:00 Một phần ấp Tân Ninh xã Xuân Đông

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
01/10/2023 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc, huyện Châu Thành
04/10/2023 7:30:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Lược 2 xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành
06/10/2023 7:30:00 17:00:00 Một phần ấp Hội - xã Kim Sơn
07/10/2023 7:00:00 15:00:00
Toàn phần xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo; một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo
07/10/2023 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Thới - xã Điềm Hy, một phần ấp Tân Hoà - xã Tân Phú
07/10/2023 11:00:00 15:00:00
Một phần xã Lương Hòa Lạc thuộc huyện Chợ Gạo; một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành

Lịch cúp điện Cái Bè

Theo Công ty Điện lực Cái Bè:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
02/10/2023 8:00:00 12:00:00 Một phần xã An Cư
03/10/2023 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Tân Thanh
04/10/2023 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Mỹ Lương
05/10/2023 8:00:00 16:00:00 Một phần xã An Hữu
03/10/2023 11:30:00 17:00:00 Một phần xã Tân Thanh

Lịch cúp điện Tân Phú Đông 

Theo Công ty Điện lực Tân Phú Đông:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
01/10/2023 6:30:00 7:00:00 Toàn bô huyện Tân Phú Đông và xã Tam Hiệp Bến Tre
02/10/2023 7:00:00 8:30:00 Một phần ấp Tân Phú, Bãi Bùn thuộc xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông
04/10/2023 8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông
02/10/2023 9:00:00 10:00:00 Một phần ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông
02/10/2023 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông
01/10/2023 16:30:00 17:00:00 Toàn bô huyện Tân Phú Đông và xã Tam Hiệp Bến Tre

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn