Lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (30/1-5/2): Một số khu vực bị cúp điện đột xuất

Theo lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (30/1-5/2), dự kiến một số khu vực nào có lịch ngừng cung cấp điện, người dân cần theo dõi và nắm rõ lịch để tránh gây ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh tuần này ( 30/1-5/2 )

Dưới đây là lịch cúp điện Trà Vinh tuần này chi tiết: 

Lịch cúp điện thành phố Trà Vinh

 Theo Công ty Điện lực TP Trà Vinh:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

03/02/2023

07:30:00

11:00:00

- Một phần ấp Vĩnh Hưng xã Long Đức - Trạm biến áp chuyên dùng, Cty Út Niên, nhà máy Cơ khí tàu thuỷ trà vinh, khu vực cảng sông long đức, Cty Tân Thuận Hưng 1, kho trung chuyển xăng dầu

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Theo Công ty Điện lực Cầu Ngang:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

31/01/2023

08:00:00

09:00:00

Một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ Tây.

08:00:00

09:00:00

Một phần ấp Bờ Kinh 2 xã Mỹ Hòa

09:30:00

10:30:00

Một phần ấp Thuận Hiệp xã Thuận Hòa.

09:30:00

10:30:00

Một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ Tây.

13:00:00

14:00:00

Một phần ấp Rạch xã Thuận Hòa.

13:00:00

14:00:00

Một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ Tây.

01/02/2023

08:00:00

15:00:00

Ấp Trường Bắn xã Thạnh Hòa Sơn.

02/02/2023

07:00:00

14:00:00

Xã Hiệp Hòa, ấp Bông Ven và một phần ấp Nô Lựa A xã Nhị Trường. Các ấp Kim Hòa, Năng Nơn, ấp Giữa và một phần ấp Kim Câu xã Kim Hòa.

Lịch cúp điện Cầu Kè

Theo Công ty Điện lực Cầu Kè, tuần này không có lịch ngừng cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Theo Công ty Điện lực Trà Cú, tuần này không có lịch ngừng cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Theo Công ty Điện lực Tiểu Cần, tuần này không có lịch ngừng cung cấp điện.

Lịch cúp điện thị xã Duyên Hải

Theo Công ty Điện lực thị xã Duyên Hải, tuần này không có lịch ngừng cung cấp điện.

Lịch cúp điện Càng Long

Theo Công ty Điện lực huyện Càng Long:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

31/01/2023

08:00:00

11:00:00

Ấp Nhà Thờ xã Tân An

13:00:00

16:00:00

Ấp Tân Tiến, Đại An xã Tân An

03/02/2023

08:00:00

08:45:00

Ấp 6 xã Mỹ Cẩm

09:00:00

10:20:00

Khóm 6 TT Càng Long

11:30:00

12:30:00

Khóm 6 TT Càng Long

13:40:00

14:30:00

Khách hàng TTDN Càng Long

15:00:00

16:00:00

Ấp Tân Trung xã Đại Phước

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

04/02/2023

08:00:00

11:00:00

Một phần ấp Trà Đét xã Nguyệt Hóa huyện Châu Thành

Lịch cúp điện Duyên Hải

Theo Công ty điện lực Duyên Hải, tuần này không có lịch ngừng cung cấp điện.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cúp điện Trà Vinh có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Người dân có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Trà Vinh tại: pctravinh.evnspc.vn.

chọn
Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng
Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.