Lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (3/4-9/4): Một số khu vực bị cúp điện đột xuất

Theo lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (3/4-9/4), dự kiến một số khu vực nào có lịch ngừng cung cấp điện, người dân cần theo dõi và nắm rõ lịch để tránh gây ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh tuần này (3/4-9/4)

Dưới đây là lịch cúp điện Trà Vinh tuần này chi tiết: 

Lịch cúp điện thành phố Trà Vinh

Theo Công ty Điện lực TP Trà Vinh:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

05/04/2023

07:30:00

12:00:00

Đường Nguyễn Chí Thanh: Cấp điện cho công cộng từ Chùa Mặc Vồn đến Doanh nghiệp tư nhân Trường Trường Nguyên (dãy Chùa Mặc Vồn ) và nhà làm việc Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh

07:30:00

12:00:00

Đường Nguyễn Chí Thanh: Cấp điện cho công cộng từ Chùa Mặc Vồn đến Doanh nghiệp tư nhân Trường Trường Nguyên (dãy Chùa Mặc Vồn ) và nhà làm việc Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh

06/04/2023

11:00:00

13:00:00

Đường Điện Biên Phủ từ Trần Phú đến Doanh nghiệp tư nhân Hai Yến và các hẻm

08/04/2023

07:00:00

17:00:00

Không mất điện phụ tải

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Theo Công ty Điện lực Cầu Ngang:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

03/04/2023

08:00:00

09:00:00

Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam

08:00:00

09:00:00

Một phần ấp Ba So xã Nhị Trường.

09:20:00

10:20:00

Một phần ấp Huyền Đức xã Long Sơn.

09:20:00

10:20:00

Một phần ấp Long Hanh xã Long Sơn.

13:00:00

14:00:00

Một phần ấp Chông Văn xã Trường Thọ.

13:00:00

14:00:00

Một phần ấp Long Hanh xã Long Sơn.

14:30:00

15:30:00

Một phần ấp Giồng Ngánh xã Hiệp Mỹ Tây

14:30:00

15:30:00

Một phần ấp Bông Ven xã Nhị Trường và một phần ấp Tri Liêm xã Hiệp Hòa.

05/04/2023

08:00:00

09:10:00

Trạm nuôi trồng thủy sản Trần Quốc Tuấn- xã Hiệp Mỹ Tây

11:00:00

13:00:00

Trạm biến áp Công ty TNHH MTV Trade Vina- xã Long Sơn

13:00:00

14:00:00

Trạm biến áp XX Lê Văn Tẩm- xã Long Sơn.

14:10:00

15:30:00

Trạm nuôi trồng thủy sản Lê Văn Sáng- xã Thạnh Hòa Sơn.

Lịch cúp điện Cầu Kè

Theo Công ty Điện lực Cầu Kè:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

08/04/2023

07:00:00

16:30:00

Mất điện một phần Ấp Rùm Sóc xã Châu Điền, một phần ấp Kinh Xáng, Ấp 1, 2, 3, 4, Đồng Khoen xã Phong Phú

Lịch cúp điện Trà Cú

Theo Công ty Điện lực Trà Cú:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

04/04/2023

08:00:00

08:30:00

Mất điện trạm Lê Thị Hồng.

09:00:00

09:30:00

Mất điện trạm Bến Trị.

09:00:00

11:00:00

Mất điện ấp Lưu Cừ, Vàm- xã Lưu Nghiệp Anh

10:00:00

10:30:00

Mất điện trạm Cây Da.

13:00:00

14:00:00

Mất điện trạm NMXX Công Tạo.

14:30:00

15:30:00

Mất điện trạm Cấp nước Tân Sơn.

16:00:00

16:30:00

Mất điện trạm Cấp nước Tân Sơn. Mất điện trạm Đôn Chụm 1.

05/04/2023

08:00:00

15:00:00

Mất điện một phần Khóm 1- thị trấn Định An. Mất điện một phần ấp Xóm Chòi- xã Ngãi Xuyên.

08:00:00

08:30:00

Mất điện trạm NMXX Hứa Thành Nghĩa.

09:00:00

09:30:00

Mất điện một phần ấp Phố- xã An Quảng Hữu.

10:00:00

10:45:00

Mất điện một phần ấp Ngã Ba- xã An Quảng Hữu.

13:00:00

13:30:00

Mất điện một phần ấp Đầu Giồng- xã Phước Hưng.

14:00:00

14:30:00

Ấp Tha La- xã Ngọc Biên.

15:00:00

15:30:00

Mất điện một phần Khóm 7- thị trấn Định An.

16:00:00

16:45:00

Mất điện một phần Khóm 1- thị trấn Định An.

16:00:00

16:45:00

Mất điện một phần Khóm 1- thị trấn Định An.

06/04/2023

13:15:00

14:00:00

Mất điện một phần ấp Ba Cụm- xã Ngọc Biên.

14:15:00

15:00:00

Mất điện một phần ấp Trà Sất C- xã Long Hiệp.

16:00:00

16:45:00

Mất điện một phần Khóm 3- thị trấn Trà Cú.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Theo Công ty Điện lực Tiểu Cần:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

06/04/2023

07:15:00

08:15:00

Một phần ấp Tân Đại - xã Hiếu Tử

08:15:00

08:45:00

Ấp Tân Trung Giồng A - xã Hiếu Trung (trạm chuyên dùng)

08:45:00

10:00:00

Ấp Tân Trung Kinh - xã Hiếu Trung (trạm chuyên dùng)

09:30:00

12:30:00

Ấp Tân Trung Kinh (trạm chuyên dùng)

10:00:00

11:00:00

Một phần ấp Phú Thọ 1 - xã Hiếu Trung

13:00:00

14:00:00

Khóm 2 - thị trấn Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)

14:15:00

15:15:00

Một phần ấp Cây Ổi - xã Tập Ngãi

15:25:00

16:30:00

Một phần ấp Giồng Tranh - xã Tập Ngãi

07/04/2023

07:00:00

14:00:00

Một phần Khóm 1 - thị trấn Tiểu Cần

07:25:00

08:25:00

Ấp Chợ - xã Tân Hùng (trạm chuyên dùng)

08:30:00

09:00:00

Ấp Chợ - xã Tân Hùng (trạm chuyên dùng)

09:00:00

10:00:00

Một phần ấp Đại Trường - xã Phú Cần

10:00:00

11:00:00

Ấp Cầu Tre - xã Phú Cần (trạm chuyên dùng)

13:00:00

14:00:00

Ấp Trinh Phụ - xã Long Thới (trạm chuyên dùng)

14:00:00

15:00:00

Ấp Tân Thành Đông - xã Tân Hòa (trạm chuyên dùng)

Lịch cúp điện thị xã Duyên Hải

Theo Công ty Điện lực thị xã Duyên Hải:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

03/04/2023

08:00:00

11:00:00

Mất điện trạm chuyên dùng NT Phạm AnaSin, NT Tiêu Thành Trung, NT Nguyễn Quốc Chinh 2

04/04/2023

08:00:00

11:00:00

Mất điện một phần ấp Ba Động, Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

08:00:00

11:00:00

Mất điện một phần ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

13:00:00

16:00:00

Mất điện một phần ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

06/04/2023

08:00:00

10:00:00

Mất điện một phần khóm Long Thạnh, khóm 1, khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải

13:00:00

17:00:00

Mất điện một phần ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

07/04/2023

11:00:00

13:00:00

Mất điện một phần Khóm 1, khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

Lịch cúp điện Càng Long

Theo Công ty Điện lực huyện Càng Long:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

05/04/2023

08:00:00

11:00:00

Ấp Nguyệt Lãng A xã Bình Phú

13:00:00

17:00:00

Ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã An Trường

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành, tuần này không có lịch ngừng cung cấp điện.

Lịch cúp điện Duyên Hải

Theo Công ty điện lực Duyên Hải:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

04/04/2023

08:00:00

14:00:00

Một phần ấp Sa Văng, Cốc Lách, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

13:00:00

16:30:00

Ấp Cốc Lách, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

13:00:00

16:30:00

Ấp Cốc Lách, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

05/04/2023

08:00:00

17:00:00

Một phần Ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

09:00:00

14:00:00

Ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

09:00:00

15:00:00

Ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

06/04/2023

08:00:00

17:00:00

Ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

07/04/2023

08:30:00

09:30:00

Mất điện trạm Nguyễn Hồng Đức 1, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

10:00:00

11:00:00

Mất điện trạm Võ Thị Hận, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

13:00:00

14:00:00

Mất điện trạm Nguyễn Văn Tuấn, ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

14:30:00

15:30:00

Mất điện trạm Trương Than Tâm, ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

16:00:00

17:00:00

Mất điện trạm Nguyễn Minh Hải, ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cúp điện Trà Vinh có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Người dân có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Trà Vinh tại: pctravinh.evnspc.vn.

 
chọn
Thái Nguyên quy hoạch mới 16 khu công nghiệp và cụm công nghiệp, có  dự án hơn 1.128 ha ở Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên quy hoạch mới 16 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó có dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ 1.128 ha ở TP Phổ Yên, đồng thời đưa nhiều cụm công nghiệp hiện tại ra khỏi quy hoạch.