Liên danh Becamex - VSIP Bình Định trúng 4 dự án khu tái định cư gần 1.800 tỉ đồng

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước (gọi tắt là liên danh Becamex - VSIP Bình Định) vừa trúng sơ tuyển 4 dự án khu tái định cư thuộc phân khu 7 (khu công nghiệp - đô thị Becamex A).
Liên danh Becamex - VSIP Bình Định trúng 4 dự án khu tái định cư gần 1.800 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu công nghiệp - đô thị Becamex A.

Ban quản Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết vừa phê duyệt 4 kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu tái định cư - dân cư thuộc phân khu 7 (khu công nghiệp - đô thị Becamex A) tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Tổng mức đầu tư của 4 dự án hơn 1.782 tỉ đồng.

4 dự án khu tái định cư gồm: khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1A (thuộc thôn Hiệp Vinh 1 và An Long 2, xã Canh Vinh), có diện tích 90 ha, tổng mức đầu tư 545 tỉ đồng;

Dự án khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1B (thuộc thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh), với diện tích là 90,4 ha, tổng mức đầu tư 325 tỉ đồng;

Dự án khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 2 (thuộc thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh), với diện tích là 95 ha, tổng mức đầu tư 493 tỉ đồng;

Dự án khu tái định cư - dân cư Tân Vinh (thuộc thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh), có diện tích là 100 ha, tổng mức đầu tư 418 tỉ đồng.

Cũng theo Ban quản Khu kinh tế tỉnh Bình Định, nhà đầu tư trúng sơ tuyển 4 dự án trên là liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước (gọi tắt là liên danh Becamex - VSIP Bình Định).

Liên danh Becamex - VSIP Bình Định trúng 4 dự án khu tái định cư gần 1.800 tỉ đồng - Ảnh 2.

Qui hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu công nghiệp - đô thị Becamex A (Phân khu 7).

Liên quan đến dự án khu công nghiệp - đô thị Becamex A (thuộc phân khu 7, khu kinh tế Nhơn Hội), Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng vừa phát đi thông báo nghiêm cấm việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực triển khai dự án này.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh giao Ban quản khu kinh tế tăng cường phối hợp với chính quyền huyện Vân Canh kiểm tra, xử trường hợp lấn, chiếm đất đai, cơi nới, xây dựng hạng mục, công trình trái phép trong phạm vi dự án và qui hoạch khu kinh tế Nhơn Hội.

Dự án khu công nghiệp Becamex Bình Định do Công ty Cổ phần Becamex Bình Định thuộc Tổng công ty Becamex IDC đầu tư tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh).

Qui hoạch phân khu 1/2.000 phân khu 7 đã được phê duyệt với 1.425ha, gồm: Khu công nghiệp Becamex Bình Định 1.000 ha và 4 khu tái định cư - dân cư. 

Đến nay, các ngành, đơn vị đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án 1.000 ha (613 ha của hộ gia đình, cá nhân; 19,7 ha do UBND xã Canh Vinh quản , sử dụng; hơn 366 ha của 5 đơn vị, tổ chức).

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Becamex Bình Định, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cho phép tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 51 ha dự kiến xây dựng tuyến cao tốc cùng với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu công nghiệp Becamex Bình Định. 

Ngoài ra, tỉnh cũng đồng ý cho chủ đầu tư dự án thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao với đường phía Tây tỉnh (ĐT638) đến ranh giới phân khu 7, dài khoảng 226 m.

chọn