Lợi nhuận quý I/2021 Hà Đô tăng 72%

Quý I/2021, Hà Đô vẫn "ăn nên làm ra" nhờ mảng bất động sản. Doanh nghiệp vừa báo lãi quý đầu năm 2021 tăng 72% so với cùng kỳ, đạt hơn 401 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, Mã: HDG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần đạt gần 1.354 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện, tăng từ gần 40% lên 46,6%.

Doanh thu tăng chủ yếu do sự tăng trưởng của mảng kinh doanh bất động sản từ hơn 733 tỷ đồng lên hơn 932 tỷ đồng. Đây cũng là mảng hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Hà Đô với 69%.

Ngoài ra, doanh thu từ thủy điện và mặt trời trong quý này cũng tăng từ hơn 170 tỷ đồng lên hơn 241 tỷ đồng. Quý này, doanh nghiệp đem về gần 39 tỷ đồng doanh thu dịch vụ khách sạn, trong khi cùng kỳ không có.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 27% về gần 5 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 12% trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Kết quả, quý đầu năm 2021, LNST của Hà Đô đạt hơn 401 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ hơn 322 tỷ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Hà Đô đặt kế hoạch kinh doanh đi ngang so với năm 2020. Cụ thể, mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và LNST 1.254 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, doanh nghiệp đã thực hiện được 28% kế hoạch doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Lợi nhuận quý I/2021 Hà Đô tăng 72% - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý I/2021 Hà Đô. (Nguồn: Hà Lê tổng hợp).

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của Hà Đô ở mức 14.053 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, hàng tồn kho giảm 22% so với đầu năm về hơn 1.358 tỷ đồng, chủ yếu do giảm bất động sản đang xây dựng (từ 1.655 tỷ đồng về gần 1.008 tỷ đồng).

Ngoài ra, Hà Đô còn hơn 5.012 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại hai dự án là Thủy Điện Dắc Mi (hơn 2.639 tỷ đồng), Thủy điện Sông Tranh 4 (hơn 1.284 tỷ đồng).

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ giảm 202 tỷ đồng vềhơn 9.699 tỷ đồng (chiếm 70% tổng tài sản, gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 68%, ghi nhận hơn 6.881 tỷ đồng. Riêng nợ dài hạn tăng từ gần 5.718 tỷ đồng đầu năm lên hơn 6.015 tỷ đồng.

chọn
Tập đoàn Sovico chi hơn 700 tỷ trả lãi 58 lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm
Công ty CP Tập đoàn Sovico đã công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2024.