MBBank có lời hơn 7.000 tỉ đồng chỉ trong 270 ngày kinh doanh, thu nhập nhân viên vượt 33 triệu/tháng

Chỉ riêng quý III, MBBank đã lãi trước thuế 2.780 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhà băng này lãi lên đến 7.086 tỉ đồng, tăng đến 29% so với cùng kì.

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2019 do Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) vừa công bố, tiết lộ nhà băng này kinh doanh rất hiệu quả, nối tiếp tốc độ tăng trưởng tốt của 2 quý đầu năm.

Chỉ riêng quý III, thu nhập lãi thuần của MBBank đã tăng 16% so với cùng kì, lên 3.734 tỉ đồng. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 368 tỉ đồng, tăng 38%.

5b3751185ddem_tien_anh_dao_ngoc_thach__1__dxew

Thu nhập mỗi nhân viên MMBank 9 tháng đầu năm hơn 33 triệu đồng/tháng. (Ảnh: Thanh Niên).

Lãi từ hoạt động kinh doanh khác tăng 1,5 lần, lên 887 tỉ đồng. Hoạt động đầu tư góp vốn dài hạn quý III/2019 của MBBank lãi đến 160 tỉ, trong khi cùng kì âm đến 48 tỉ đồng.

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng ở mức cao, tăng đến 300 tỉ từ con số 33 tỉ của quý III/2018, trong đó, phần lớn đến từ các công ty con.

Kết quả, quý III, lợi nhuận thuần của MBBank đạt 3.610 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kì năm ngoái. Sau khi trừ đi chi phí dự phòng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.780 tỉ đồng, tăng 39% so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 7.086 tỉ đồng, tăng 29%.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản ngân hàng mẹ MBBank ở mức 385.516 tỉ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm trước. Tiền gửi khách hàng đạt 255.627 tỉ.

Tuy nhiên, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ ở mức 1,35%, tăng nhẹ so với đầu năm nay, chủ yếu do nợ nhóm 5 tăng đạt 1.345 tỉ, tăng gần 390 tỉ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng cũng tiết lộ MBBank đang có 9.803 lao động, tăng gần 1.000 nhân viên so với đầu năm. Thu nhập mỗi nhân viên MBBank đã ở mức 33,49 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với cùng kì 2018.

So sánh tương quan với lãi trước thuế 9 tháng đầu năm, mỗi nhân viên MBBank đã làm ra cho ngân hàng mẹ hơn 700 triệu đồng.

chọn