MSB tăng chi cho nhân viên lên gần 25 triệu đồng/tháng

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế MSB đạt 1.666 tỉ đồng, tăng 56,6%. Nợ xấu ngân hàng tăng mạnh 31% với tỉ lệ nợ xấu 2,32%.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.666 tỉ đồng, tăng 56,6% so với cùng kì năm trước và vượt 16% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.327 tỉ, tăng 53%.

Trong 9 tháng, thu nhập lãi thuần tăng hơn 61%, đạt 3.288 tỉ đồng và đóng góp gần 70% vào tổng thu nhập hoạt động chung. Hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận tăng gần 42% lên mức 497 tỉ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối đã mang về cho ngân hàng 227 tỉ đồng, gấp 2,3 lần cùng kì 2019. Trong đó, nguồn thu tăng mạnh từ các công cụ phái sinh tiền tệ. Ngoài ra, mảng chứng khoán đầu tư cũng tăng trưởng hơn 84% lên mức 353 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần giảm mạnh hơn 99%, xuống chỉ còn 170 triệu đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng giảm hơn 43% xuống 441 tỉ đồng. Riêng mảng chứng khoán kinh doanh đang lỗ 360 triệu đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của MSB đạt 2.546 tỉ đồng, tăng 39,2%; chi phí dự phòng rủi ro được trích lập 880 tỉ đồng, tăng 15,1%.

MSB 9 tháng lãi ròng hơn 1.300 tỉ đồng, thu nhập nhân viên tăng lên 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Kết quả hoạt động kinh doanh của MSB (Nguồn: BCTC MSB).

Tính đến 30/9, tổng tài sản của MSB tăng 6,1% từ 156.978 tỉ đồng thời điểm cuối năm 2019 lên mức 166.489 tỉ đồng. Trong đó, số dư cho vay khách hàng tăng 15,5% trong 9 tháng đạt 73.430 tỉ đồng, tổng số dư tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 1% xuống 80.029 tỉ đồng. 

Tổng giá trị nợ xấu nội bảng của ngân hàng ở mức gần 1.703 tỉ đồng, tăng 31% và chủ yếu tăng ở nhóm nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ. Qua đó, tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 2,04% lên 2,32%. Ngân hàng cho biết đã tất toán toàn bộ nợ xấu tại VAMC. 

MSB 9 tháng lãi ròng hơn 1.300 tỉ đồng, thu nhập nhân viên tăng lên 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài chính của MSB (Nguồn: BCTC MSB).

Tính đến thời điểm hết quí III, số lượng nhân sự làm việc trên toàn hệ thống là 4.921 người, giảm nhẹ 0,7% so với cuối năm trước. Đồng thời, chi phí lương thưởng, phụ cấp cho nhân viên được tăng từ 965 tỉ đồng lên 1.106 tỉ đồng, ước tính mức chi bình quân nhân viên đạt  24,9 triệu đồng/tháng, tăng 8,7% so với cùng kì năm trước (22,9 triệu đồng/tháng).

MSB 9 tháng lãi ròng hơn 1.300 tỉ đồng, thu nhập nhân viên tăng lên 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 3.

Chi tiết chi phí cho nhân viên (Nguồn: BCTC MSB).


chọn