Nghệ An sắp đấu giá 45 lô đất tại Đô Lương, khởi điểm hơn 55 tỷ đồng

45 lô đất ở quy hoạch tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 9/8.

Cơ quan có tài sản là UBND huyện Đô Lương. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An, địa chỉ tại số 2 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0912022779. 

Quỹ đất đấu giá có diện tích 6.819 m2, từ 140 m2 đến 192,3 m2/lô, tổng giá khởi điểm hơn 55 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 224 triệu đồng đến 302 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

 Danh sách 45 lô đất tại thị trấn Đô Lương sắp đấu giá.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá đến ngày 4/8 tại UBND thị trấn Đô Lương và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An. 

Tiếp nhận hồ sơ và bỏ phong bì đấu giá tại Hội trường UBND thị trấn Đô Lương từ 7h30 đến 9h30 ngày 9/8.  

Nộp tiền đặt trước vào các ngày 4, 5/8 và trước 17h ngày 8/8. Đấu giá theo hình thức gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Công bố giá vào lúc 9h45 ngày 9/8 tại trụ sở UBND thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

chọn
Lợi nhuận Hodeco tăng trưởng 35% năm 2022 nhờ ghi nhận lãi bán cổ phần
Hodeco công bố doanh thu cả năm 2022 đạt 1.298 tỷ đồng, đi xuống so với năm trước đó và cách xa mục tiêu doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng đã đặt ra. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng trưởng tới 35% lên 421 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi bán cổ phần.