Nhà Đà Nẵng dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông tin về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 của Nhà Đà Nẵng dự kiến là 30%, một nửa được trả bằng tiền mặt và một nửa sẽ trả thông qua phát hành cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã: NDN) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, trong đó thông tin về kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% (gồm 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu). Mức chi trả cổ tức này đã giảm so với tỷ lệ 40% mà đại hội năm 2020 đã thông qua.

Theo tỷ lệ thanh toán trên, với mỗi 100 cổ phiếu đang sở hữu, cổ đông sẽ nhận được 150.000 đồng và 15 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành, ước tính tổng số tiền Nhà Đà Nẵng phải chi đạt hơn 93 tỷ đồng. Ngoài ra, với khối lượng cổ phiếu phát hành hơn 9,3 triệu đơn vị, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên gần 717 tỷ đồng. 

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III năm nay.

Tài liệu đại hội của doanh nghiệp chưa có thêm thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2021. 

Năm 2020 vừa qua, trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó bởi dịch bệnh, Nhà Đà Nẵng ngược dòng ghi nhận doanh thu cao đột biến với 862 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 325 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 139% mục tiêu doanh thu và 109% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Đây là mức lãi kỷ lục của doanh nghiệp kể từ khi lên sàn từ năm 2011.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá NDN liên tục tăng từ cuối tháng 1 đầu năm. Hiện mức giá NDN giao động quanh vùng 26.000 đồng/cp.

Nhà Đà Nẵng dự kiến trình đại hội tỷ lệ cổ tức 30% - Ảnh 1.

Nguồn: VNDirect.

chọn