Nhiều doanh nghiệp đổ bộ Khánh Hòa xin đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Hiện tại, tỉnh Khánh Hòa có 6 doanh nghiệp đăng kí đầu tư hạ tầng kĩ thuật vào hai cụm công nghiệp, trong đó các doanh nghiệp từ Hà Nội.

Theo Báo Khánh Hòa, Sở Công Thương tỉnh Khánh cho biết hiện có 6 doanh nghiệp đăng kí đầu tư hạ tầng kĩ thuật vào Cụm Công nghiệp (CCN) Tân Lập và CCN Ninh Xuân.

Tại CCN Tân Lập (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) có 4 doanh nghiệp muốn đầu tư, gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Tiến (Nha Trang); CTCP Tuệ Nghi (Nha Trang); Công ty TNHH Hàn Việt (Hà Nội) và CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Nội).

Còn ở CCN Ninh Xuân (nằm trên địa bàn xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) có hai doanh nghiệp đăng kí: CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp King Han (Hà Nội), CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Nội).

Do các dự án CCN này đều có ít nhất hai đơn vị đăng kí đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật nên tỉnh phải xây dựng tiêu chí để thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, Sở Công Thương đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Sở Xây dựng dự thảo, từ đó có cơ sở pháp lí thực hiện lựa chọn đơn vị đầu tư dự án.

Trước đó vào tháng 11/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố thông tin ba địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án hạ tầng kĩ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: CCN Sơn Bình 18 ha, CCN Tân Lập 40 ha và CCN Ninh Xuân 50 ha.

Tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đầu tư vào các CCN này, ngoại trừ các ngành nghề sản xuất như chế biến thủy hải sản, dệt nhuộm, thuộc da, chế biến tinh bột sắn, giết mổ…

chọn