Nhựa Tiền Phong dự chi gần 200 tỷ đồng trả cổ tức

Nhựa Tiền Phong mới thông báo ngày 1/12 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022. Tỷ lệ thực hiện là 15%.

HĐQT CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán: NTP) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022 cho các cổ đông. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì được nhận 1.500 đồng.

Với gần 129,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty phải chi hơn 194 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức vào ngày 1/12. Nhựa Tiền Phong dự kiến thanh toán vào ngày 15/12.

Liên quan đến tình hình giao dịch cổ phiếu, cuối tháng 10 vừa qua, Công đoàn của công ty đã đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2,85 triệu đơn vị lên 3,25 triệu đơn vị, tương ứng tăng tỷ lệ từ 2,2% lên 2,5% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 31/10 đến ngày 25/11.

Trước đó, giai đoạn 14/10 – 25/10, Công đoàn Nhựa Tiền Phong đã mua 500.000 cổ phiếu NTP theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Tạm tính theo thị giá NTP trong khoảng thời gian này quanh mức 34.400 – 38.800 đồng/cp, thương vụ có giá trị khoảng 17,2 – 19,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Chu Văn Phương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, đã đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,15% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 25/10 đến ngày 22/11.

Diễn biến thị giá NTP từ dâud năm. Nguồn: VNDirect.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.123 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 483 tỷ đồng, tăng 18%, lợi nhuận sau thuế gần 348 tỷ đồng, tăng 18%. Như vậy, sau 9 tháng kinh doanh, công ty hoàn thành được 80% kế hoạch doanh thu thuần và 104% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.