Nợ công đến cuối năm 2018 dự kiến ở mức trên 60% GDP

Bộ Tài chính dự báo đến cuối năm 2018, nợ công ở mức khoảng 61,4% GDP, nợ Chính phủ khoảng 51,9% GDP, nợ Chính phủ bảo lãnh là 8,8% GDP, nợ Chính quyền địa phương là 0,7% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 49,9%GDP. 
no cong den cuoi nam 2018 du kien khoang 614 gdp
(Ảnh minh họa: Hà Nội Mới)

Ngày 17/5/2018, Chính phủ đã có báo cáo về sử dụng vốn vay và quản lý nợ công năm 2017 và kế hoạch 2018.

Theo đó, về kế hoạch vay trả nợ năm 2018, căn cứ Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2018, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách Trung ương năm 2018 là 341.770 tỉ đồng, bao gồm:

Vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương 195.000 tỉ đồng (bằng 3,54% GDP); Vay để trả nợ gốc của ngân sách trung ương 146.770 tỉ đồng.

"Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 21/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018", báo cáo nêu.

Về kế hoạch trả nợ của Chính phủ, căn cứ vào danh mục nợ của Chính phủ hiện hành, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong năm 2018 khoảng 275.330 tỉ đồng, gồm:

Nghĩa vụ trả nợ trong nước 216.654 tỉ đồng, trong đó trả gốc 116.655 tỉ đồng và trả lãi 99.909 tỉ đồng; Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài trực tiếp của NSTW là 40.206 tỉ đồng, trong đó trả gốc 30.115 tỉ đồng và trả lãi 10.091 tỉ đồng.

Nghĩa vụ trả nợ của các dự án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ ở mức khoảng 18.560 tỉ đồng, trong đó trả gốc 12.939 tỉ đồng và trả lãi 5.621 tỉ đồng.

Nguồn trả nợ của Chính phủ gồm: Bố trí trong cân đối ngân sách trung ương để trả lãi 110.000 tỉ đồng; Vay mới để trả nợ gốc là 146.770 tỉ đồng; Quỹ Tích lũy trả nợ và các đơn vị nhận vay lại trực tiếp thực hiện trả nợ đối với các khoản vay về cho vay lại khoảng 18.560 tỉ đồng.

Như vậy, với dự kiến về kế hoạch vay và trả nợ và các hạn mức nợ, Bộ Tài chính dự báo đến cuối năm 2018, nợ công khoảng 61,4% GDP, nợ Chính phủ khoảng 51,9% GDP, nợ Chính phủ bảo lãnh là 8,8% GDP, nợ Chính quyền địa phương là 0,7% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 49,9%GDP.

no cong den cuoi nam 2018 du kien khoang 614 gdp 'Người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới'

Đại biểu Quốc hội chỉ ra rằng, dù siêu lợi nhuận nhưng người bán trà đá tại Việt Nam lại không đóng đồng nào cho ...

chọn