Quảng Bình duyệt quy hoạch khu đô thị hơn 45 ha tại thị xã Ba Đồn

Khu đô thị tại khu vực trung tâm thị xã Ba Đồn có diện tích 455.871,8 m2 thuộc phường Quảng Thọ và phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn. Trong đó, khu vực tại phường Quảng Thọ có diện tích 334.231,41 m2, tại phường Quảng Thuận có diện tích 121.640,39 m2.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại khu vực trung tâm thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích 455.871,8 m2 thuộc phường Quảng Thọ và phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn. Trong đó, khu vực tại phường Quảng Thọ có diện tích 334.231,41 m2, tại phường Quảng Thuận có diện tích 121.640,39 m2.

Một góc thị xã Ba Đồn. (Ảnh: Trần An/ Đài TT-TH Ba Đồn).

Một góc thị xã Ba Đồn. (Ảnh: Trần An/Đài TT-TH Ba Đồn).

Việc lập quy hoạch là để thực hiện dự án khu đô thị, trong đó xác lập các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp tiêu chuẩn đô thị loại IV, đảm bảo hợp lý về sử dụng đất, đẹp về không gian kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận.

Quy hoạch nêu rõ, khu đô thị sẽ có không gian, cảnh quan kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường, hài hòa với cảnh quan chung, phù hợp đặc thù từng loại hình công trình.

Các khu nhà ở được tổ chức đồng bộ, trật tự, quy mô công trình, màu sắc và chi tiết kiến trúc được kiểm soát thống nhất theo từng tuyến phố.

Các giải pháp về tổ chức kiến trúc cảnh quan được nêu cụ thể như: Khu đất ở biệt thự được phép xây dựng công trình với chiều cao tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%; khu đất ở liền kề được phép xây dựng công trình với chiều cao tối đa là 05 tầng, mật độ xây dựng tối đa 75% hoặc 80% tùy theo lô đất...

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng xác định các giải pháp lựa chọn cây xanh; quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng như thoát nước mưa, giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải và vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc...

Cùng với việc ban hành quyết định trên, UBND tỉnh cũng ban hành quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại khu vực trung tâm thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 áp dụng cho các cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, UBND thị xã Ba Đồn, UBND phường Quảng Thọ, UBND phường Quảng Thuận.

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động xây dựng và tham gia vào hoạt động quản lý quy hoạch xây dựng trong phạm vi ranh giới của đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại khu vực trung tâm thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 phải thực hiện theo đúng quy định này.

chọn