Trình quy hoạch bến du thuyền ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi đang trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định tờ trình về quy hoạch bến du thuyền vị trí ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

 Một góc huyện Bình Sơn. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

UBND huyện Bình Sơn vừa có văn bản gửi Sở TT&TT trả lời câu hỏi của báo chí về cánh đồng Tân Đức và Tam Ván ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn với diện tích hơn 60 ha bị thiếu nước và nhiễm mặn, người dân không sản xuất được, ảnh hưởng cuộc sống.

Theo huyện Bình Sơn, cánh đồng Tân Đức và Tam Ván thuộc xã Bình Châu có diện tích hơn 60 ha được quy hoạch là đất Lúa (LUC) do người dân ba thôn là Tân Đức, Châu Thuận Nông, Phú Quý trực tiếp sản xuất.

Hiện nay nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chuyển toàn bộ diện tích xứ đồng trên sang đất phi nông nghiệp để đề nghị kêu gọi đầu tư.

Theo quy hoạch sử dụng đất của xã giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030, toàn bộ diện tích đồng Tân Đức và một phần diện tích đồng Tam Ván được đưa vào quy hoạch là đất ở (ONT) với diện tích 20 ha, còn lại giữ nguyên hiện trạng.

Trong Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến thông qua cuộc họp ngày 7/4/2022; HĐND tỉnh đã thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 và UBND tỉnh đang trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định tại tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 1/6/2022 thì vị trí trên nằm trong quy hoạch bến du thuyền.

Trong thời gian tới UBND huyện Bình Sơn sẽ tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt và thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

chọn
Nhiều dự án bất động sản lớn được chuyển mục đích sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án bất động sản tại Long An, Hòa Bình... đã được duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện.