Quảng Ngãi duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị Minh Long hơn 1.700 ha

Dự án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Minh Long, huyện Minh Long có diện tích khoảng 1.731,44 ha; tỷ lệ lập quy hoạch 1/5.000.

Ngày 28/7 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định số 658/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Minh Long.

Theo đó, quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Minh Long, huyện Minh Long gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Long Hiệp, huyện Minh Long khoảng 1.731,44 ha.

Phạm vi giới hạn như sau: phía đông giáp xã Long Mai và xã Hành Tín Tây, huyện Minh Long; phía tây giáp xã Thành An, huyện Minh Long; phía nam giáp xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ; phía Bắc giáp xã Long Mai, huyện Minh Long.

Trong tương lai, đây sẽ là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Minh Long; đầu mối quan trọng giữa các xã trong huyện và giữa huyện Minh Long với các huyện lân cận.

Về mục tiêu, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Minh Long nói riêng; làm cơ sở pháp lý để triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, xây dựng phát triển đô thị và tạo động lực thu hút vốn đầu tư.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu được thể hiện qua hai hạng mục là quy mô dân số và sử dụng đất. Cụ thể, quy mô dân số chia làm hai giai đoạn: từ nay đến năm 2030 (chỉ tiêu 7.000 người), từ năm 2030 – 2035 (chỉ tiêu 8.500 người); sử dụng đất bao gồm đất dân dụng đô thị, trường THPT (40 học sinh/1.000 dân), y tế (4 giường/1.000 người), chợ (1 ha/công trình), trung tâm văn hóa (3 ha/công trình) và các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước,…).

Tiến độ thực hiện lập đồ án quy hoạch là tối đa 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn. Dự toán chi phí thực hiện khoảng 2,706 tỷ đồng được lấy từ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

chọn
Becamex TDC lên kế hoạch lợi nhuận tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, hủy chia cổ tức 2022
Năm 2023, Becamex TDC đặt mục tiêu doanh thu giảm 52,5% so với cùng kỳ, song mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gần 300%. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến thu về 465 tỷ đồng từ bán sản phẩm từ 3 dự án tại Bình Dương trong năm nay.