Gần 13.000 tỷ đồng sẽ đổ vào 25 dự án giao thông tại Quảng Ngãi, có tuyến ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Năm nay, Quảng Ngãi triển khai 25 dự án giao thông, tổng vốn đầu tư 12.681 tỷ đồng. Các dự án tiêu biểu như xây dựng đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh 1.200 tỷ đồng, cầu Trà Khúc 1 trị giá 1.500 tỷ đồng; đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi 3.500 tỷ đồng,...

Ngày 27/4, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết số 12 về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương; và Nghị quyết số 14 về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cụ thể, trong năm 2021, tổng số vốn ngân sách trung ương của Quảng Ngãi là 8.771 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước là 4.970 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 3.801 tỷ đồng. 

Tổng vốn đầu tư công ngân sách địa phương trong năm nay của tỉnh là 4.312 tỷ đồng. 

Về lĩnh vực giao thông, giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Ngãi đã xây dựng và đưa vào sử dụng 27 tuyến đường chính, nâng tổng số tuyến đường có tên lên 157/184 tuyến; đầu tư, nâng cấp 773 tuyến đường giao thông thôn, hẻm phố, với chiều dài 199 km; hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án kết nối với khu vực phía đông thành phố và hai bên sông Trà Khúc.

Ngoài ra, địa phương có 590/967 tuyến đường có hệ thống chiếu sáng; đầu tư, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường phố chính, trong đó có 32 tuyến điện được ngầm hóa, với tổng chiều dài trên 23 km...

Hiện tại, các dự án hạ tầng giao thông lớn đang được triển khai tại Quảng Ngãi bao gồm: Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 663,46 tỷ đồng; cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn 256,796 tỷ đồng; cầu Cửa Đại (Cổ Lũy) 2.250 tỷ đồng; đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng mức đầu tư là 1.498 tỷ đồng.

Ngoài ra, là dự án đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi; Cầu Sông Rin; nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2; nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát); nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà; đường nối từ cầu Thạc, TP Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc) 300 tỷ đồng; đập ngăn mặn Trà Bồng; tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, Phổ Thạnh, Đức Phổ,...

Trong năm 2021, Quảng Ngãi sẽ thực hiện 25 dự án với tổng mức đầu tư 12.681 tỷ đồng, rót khoảng 461,77 tỷ đồng vào năm nay. Các dự án chủ yếu là xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các tuyến đường, cầu, hồ nước xung quanh các vùng biển, các khu công nghiệp, cảng biển.

Cụ thể như xây dựng đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh 1.200 và 1.000 tỷ đồng; đường Tịnh Phong - cảng Dung Quất II 2.500 tỷ đồng; cầu Trà Khúc 1 trị giá 1.500 tỷ đồng; đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi 3.500 tỷ đồng; cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa 850 triệu đồng,....

Dự án giao thông đầu tư công năm 2021 tại Quảng Ngãi, nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

Tên dự án

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch rót vốn 2021

1

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi-Chợ Chùa

146,9

25

2

Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất phía Đông

239,5

40

3

Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1

146,8

 40

4

Đường cơ động phía đông nam Đảo Lý Sơn (giai đoạn 3)

688

87,9

5

               

Các tuyến đê biển huyện đảo Lý Sơn (giai đoạn 1)

85

20

6

Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn

130

40

7

Hồ chứa nước Suối Đá, Nghĩa Hành

96,2

50

8

Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi 27 km, tại Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP QN

3.500

 50 triệu đồng

9

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn II-A, thành phần 1

1.200

150

10

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb

1.000

5

11

02 tuyến đường giao thông nối đường D4 KCN VSIP - Đường số 7 KCN Tịnh Phong và tuyến đường Hàng Gia - Vĩnh Tuy, huyện Sơn Tịnh

60

50 triệu đồng

12

Làn đường giảm tốc tại nút giao thông Quốc lộ 1A KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

5

50 triệu đồng

13

Xây dựng hồ chứa nước Hố Lẫm, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn

30

50 triệu đồng

14

Xây dựng hồ chứa nước Hố Lở, xã Bình Minh

34

50 triệu đồng

15

Xây dựng mới hồ chứa nước Hố Sâu, huyện Sơn Tịnh

45

50 triệu đồng

16

Xây dựng hạ tầng và các hạng mục phụ trợ thuộc quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, bao gồm tuyến đường từ ĐT.623 vào khu liên hợp, huyện Tư Nghĩa

300

50 triệu đồng

17

Đường vào đường hầm Đức Phú, huyện Mộ Đức

30

50 triệu đồng

18

Đường vào đường hầm Nghĩa Sơn, huyện tư Nghĩa

25

50 triệu đồng

19

Đường hầm sở chỉ huy cơ bản thị xã Đức Phổ

40

50 triệu đồng

20

Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (Cầu Trà Khúc 3)

850

50 triệu đồng

21

Đường Tịnh Phong - cảng Dung Quất II, giai đoạn I, huyện Bình Sơn

2.500

50 triệu đồng

22

Cầu Trà Khúc 1, TP Quảng Ngãi

1.500

50 triệu đồng

23

Cầu Suối Nang 2, huyện Trà Bồng

10

1,7

24

Cầu Hương Long, huyện Nghĩa Hành

12

523 triệu đồng

25

Chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Đường nối Khu kinh tế Dung Quất 1 và Dung Quất 2, huyện Bình Sơn

7,7

1

Tổng

25 dự án

12.681

461,77

chọn
Toàn cảnh huyện Mỹ Lộc được quy hoạch sáp nhập vào TP Nam Định
Tỉnh Nam Định đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án mở rộng TP Nam Định trong đó có sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Mỹ Lộc.