Tags

đầu tư công

Tìm theo ngày
Thông tin đầu tư công mới nhất

Thông tin đầu tư công mới nhất

Thông tin đầu tư công sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực đầu tư các khu vực trên cả nước.

Bên cạnh đó, đầu tư công cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Rà soát đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn được giao, nhất là công trình trọng điểm.

- Xây dựng kế hoạch giải ngân và tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện đối với từng dự án.

- Điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn để đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

- Giải phóng mặt bằng, bồi thường, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Mục đích chính của “đầu tư công”

Mục tiêu chính của việc đầu tư công là:

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bảo đảm cuộc sống của người dân và cộng đồng sinh sống tại Việt Nam..