Năm 2024, nhu cầu vốn đầu tư công tại Bến Tre gần 5.000 tỷ đồng

Theo UBND tỉnh Bến Tre, trên cơ sở kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, dự kiến tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2024 hơn 4.984 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, trên cơ sở kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, dự kiến tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2024 hơn 4.984 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương hơn 2.357 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương bổ sung cho các chương trình mục tiêu hơn 2.627 tỷ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn còn thiếu của các dự án thuộc danh mục của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

Tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa, liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế -xã hội; dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 bao gồm kế hoạch đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 5, khoản 6, Điều 7 Luật Ngân sách.

Cùng đó, Bến Tre bố trí vốn nước ngoài phù hợp với tiến độ giải ngân từ nhà tài trợ và tiến độ thực hiện dự án, bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc hiệp định trong năm 2024.

Cụ thể, đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương (vốn trong nước) hỗ trợ cho các chương trình mục tiêu, tỉnh dự kiến bố trí kế hoạch vốn hơn 1.026 tỷ đồng để thực hiện 16 dự án trên các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, giao thông, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) và đối ứng vốn cho các dự án ODA, tỉnh dự kiến bố trí kế hoạch vốn hơn 1.161 tỷ đồng cho 2 dự án để tiếp tục thực hiện đầu tư; hơn 151 tỷ đồng cho 1 dự án để tiếp tục đầu tư; bố trí kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia hơn 288 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023 là 6.273.774 triệu đồng. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch đến nay của tỉnh hơn 2.948,2 tỷ đồng, tăng 9,27% so cùng kỳ, đạt 47,71% tổng kế hoạch vốn năm 2023.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công được phân bổ; từng lúc điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án phù hợp với tiến độ thi công. Đồng thời, đưa nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công vào đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với từng đơn vị được giao làm chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre, các tháng cuối năm, tỉnh chỉ đạo tổ công tác kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra, giải quyết, tháo gỡ các điểm nghẽn về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án của các chủ đầu tư, nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; kiểm tra, giám sát, kiểm điểm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp cản trở hoặc không hoàn thành tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân đã đề ra.

Bến Tre phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn được giao, nhất là tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn ODA.

chọn
Dự kiến lập mới ba khu kinh tế, bổ sung 88 khu công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn vùng.